Desatero podpory MSP po půlroce - hodnocení AMSP ČR

Pátek, 22. srpen 2014

Tisková zpráva 22.8.2014. AMSP ČR vystavuje překvapivé vysvědčení koalici ve vztahu k malým  a středním podnikům a  vyhodnocuje tzv. Desatero podpory malých a středních firem, které představila a projednala v prvních týdnech koaliční vlády s jednotlivými ministry. Desatero je jednoduchý výčet nejdůležitějších úkolů, které by měla současná koalice vůči podnikatelům zvládnout. Poprvé vychází z požadavků Evropské unie, které jsou ovšem překlopeny do reálných tuzemských problémů a rovněž poprvé se cílové úkoly rozlišují na dopady do jednotlivých segmentů MSP dle resortů. Tato jednoduchá koncepce podpory MSP je protipólem rozsáhlých strategií, které se obvykle s velkou slávou vyhlásily, ale nikdo je nikdy neplnil. AMSP ČR nekompromisně monitoruje každý bod Desatera, pravidelně je vyhodnocuje s příslušnými ministry a v půlročních intervalech rekapituluje s předsedou vlády. 

Centrální informační místo pro exportéry ve věci sankcí Rusko

Pátek, 22. srpen 2014

Na setkání ministrů MPO a MZV se zástupci podnikatelů a exportéry dne 21.8.2014 bylo oznámeno centrální informační místo, kde exportéři naleznou všechny potřebné informace týkající se sankcí na Rusko – tím se stává Úřad vlády ČR. 

Roste počet insolvencí malých firem: AMSP ČR prosazuje „druhou šanci“

Čtvrtek, 21. srpen 2014

Za posledních 6 let vzrostl počet návrhů na insolvenci u malých firem téměř o devítinásobek. AMSP ČR mobilizuje k vytvoření možnosti řešit situaci zjednodušenou reorganizací. Napľňujeme tím tak další bod asociačního „Desatera“ z Jízdního řádu podpory malých a středních podniků nazvaný „Druhá šance". 

Předseda AMSP ČR jednal s ministrem školství Marcelem Chládkem: Problém krácení podpory soukromých odborných škol a učňovských oborů je zatím zažehnán

Středa, 20. srpen 2014

V dalším kole setkání mezi MŠMT a AMSP ČR projednával předseda Asociace s ministrem Marcelem Chládkem nejnovější strategii AMSP ČR spočívající v podpoře rozvoje regionů prostřednictvím podpory mikropodnikání v obcích a malých městech.

Další aktuality

AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 260.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2000.