Roste počet insolvencí malých firem: AMSP ČR prosazuje „druhou šanci“

Čtvrtek, 21. srpen 2014

Za posledních 6 let vzrostl počet návrhů na insolvenci u malých firem téměř o devítinásobek. AMSP ČR mobilizuje k vytvoření možnosti řešit situaci zjednodušenou reorganizací. Napľňujeme tím tak další bod asociačního „Desatera“ z Jízdního řádu podpory malých a středních podniků nazvaný „Druhá šance". 

Předseda AMSP ČR jednal s ministrem školství Marcelem Chládkem: Problém krácení podpory soukromých odborných škol a učňovských oborů je zatím zažehnán

Středa, 20. srpen 2014

V dalším kole setkání mezi MŠMT a AMSP ČR projednával předseda Asociace s ministrem Marcelem Chládkem nejnovější strategii AMSP ČR spočívající v podpoře rozvoje regionů prostřednictvím podpory mikropodnikání v obcích a malých městech.

AMSP ČR po setkání s předsedou AV ČR Jiřím Drahošem: Firmy začínají komercializovat výsledky spolupráce s Akademií věd ČR

Středa, 20. srpen 2014

Předseda Asociace Karel Havlíček jednal v rámci pravidelných setkání s předsedou Akademie věd ČR prof. Jiřím Drahošem o výsledcích spolupráce mezi MSP a jednotlivými ústavy AV ČR. Oba předsedové tak reagují na stav, kdy se každoročně zvyšuje počet malých firem, které buď samostatně nebo v konsorciu jiných podniků či univerzit využívají výsledky výzkumu Akademie věd.

Inovační vouchery v Praze – Výzva 2014

Pondělí, 18. srpen 2014

Dne 29. července 2014 byl Radou hl. m. Prahy schválen projekt „Inovační vouchery v Praze – Výzva 2014“, který je výsledkem úzké spolupráce magistrátu hl.m.Prahy a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Navazuje na loňský úspěšný ročník a je zaměřen na podporu navázání prvotní spolupráce malých a středních podniků se sídlem v Praze s pražskými výzkumnými organizacemi. Cílem projektu je, aby začala fungovat aktivní spolupráce mezi soukromou a výzkumnou sférou v oblasti inovací.

Další aktuality

AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 260.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2000.