Aktuality

1 2 3 4 5 6 10 20 30   Následující   ››

Desatero podpory MSP po půlroce - hodnocení AMSP ČR

Pátek, 22. srpen 2014

Tisková zpráva 22.8.2014. AMSP ČR vystavuje překvapivé vysvědčení koalici ve vztahu k malým  a středním podnikům a  vyhodnocuje tzv. Desatero podpory malých a středních firem, které představila a projednala v prvních týdnech koaliční vlády s jednotlivými ministry. Desatero je jednoduchý výčet nejdůležitějších úkolů, které by měla současná koalice vůči podnikatelům zvládnout. Poprvé vychází z požadavků Evropské unie, které jsou ovšem překlopeny do reálných tuzemských problémů a rovněž poprvé se cílové úkoly rozlišují na dopady do jednotlivých segmentů MSP dle resortů. Tato jednoduchá koncepce podpory MSP je protipólem rozsáhlých strategií, které se obvykle s velkou slávou vyhlásily, ale nikdo je nikdy neplnil. AMSP ČR nekompromisně monitoruje každý bod Desatera, pravidelně je vyhodnocuje s příslušnými ministry a v půlročních intervalech rekapituluje s předsedou vlády. 

Centrální informační místo pro exportéry ve věci sankcí Rusko

Pátek, 22. srpen 2014

Na setkání ministrů MPO a MZV se zástupci podnikatelů a exportéry dne 21.8.2014 bylo oznámeno centrální informační místo, kde exportéři naleznou všechny potřebné informace týkající se sankcí na Rusko – tím se stává Úřad vlády ČR. 

Roste počet insolvencí malých firem: AMSP ČR prosazuje „druhou šanci“

Čtvrtek, 21. srpen 2014

Za posledních 6 let vzrostl počet návrhů na insolvenci u malých firem téměř o devítinásobek. AMSP ČR mobilizuje k vytvoření možnosti řešit situaci zjednodušenou reorganizací. Napľňujeme tím tak další bod asociačního „Desatera“ z Jízdního řádu podpory malých a středních podniků nazvaný „Druhá šance". 

Předseda AMSP ČR jednal s ministrem školství Marcelem Chládkem: Problém krácení podpory soukromých odborných škol a učňovských oborů je zatím zažehnán

Středa, 20. srpen 2014

V dalším kole setkání mezi MŠMT a AMSP ČR projednával předseda Asociace s ministrem Marcelem Chládkem nejnovější strategii AMSP ČR spočívající v podpoře rozvoje regionů prostřednictvím podpory mikropodnikání v obcích a malých městech.

AMSP ČR po setkání s předsedou AV ČR Jiřím Drahošem: Firmy začínají komercializovat výsledky spolupráce s Akademií věd ČR

Středa, 20. srpen 2014

Předseda Asociace Karel Havlíček jednal v rámci pravidelných setkání s předsedou Akademie věd ČR prof. Jiřím Drahošem o výsledcích spolupráce mezi MSP a jednotlivými ústavy AV ČR. Oba předsedové tak reagují na stav, kdy se každoročně zvyšuje počet malých firem, které buď samostatně nebo v konsorciu jiných podniků či univerzit využívají výsledky výzkumu Akademie věd.

Inovační vouchery v Praze – Výzva 2014

Pondělí, 18. srpen 2014

Dne 29. července 2014 byl Radou hl. m. Prahy schválen projekt „Inovační vouchery v Praze – Výzva 2014“, který je výsledkem úzké spolupráce magistrátu hl.m.Prahy a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Navazuje na loňský úspěšný ročník a je zaměřen na podporu navázání prvotní spolupráce malých a středních podniků se sídlem v Praze s pražskými výzkumnými organizacemi. Cílem projektu je, aby začala fungovat aktivní spolupráce mezi soukromou a výzkumnou sférou v oblasti inovací.

AMSP ČR je kontaktním místem pro tuzemské podnikatele napálené čínskými obchodními partnery

Čtvrtek, 14. srpen 2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR eviduje stížnosti tuzemských podnikatelů, zejména výrobních firem, na podvodné jednání některých čínských dodavatelů. Začíná se stávat, že čínský producent, nabízející tuzemským firmám materiál, nejdříve vyláká z našich odběratelů zálohu ve výši desítek procent, dodávka řádně proběhne, nicméně jedná se o úplně jiné, bezhodnotné zboží.

AMSP ČR jednala s guvernérem ČNB: Připravujeme pro naše členy manuál řízení finančních rizik a prognózy kurzů

Čtvrtek, 14. srpen 2014

Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR  Karel Havlíček se setkal s guvernérem České národní banky Miroslavem Singerem. Hlavním tématem byly nejbližší kroky ČNB, které by měly vliv na podnikatelské prostředí. Předseda Havlíček v úvodu zrekapituloval vliv podzimních intervencí na MSP, které podle šetření Asociace byly na malé firmy neutrální.

AMSP ČR po jednání s šéfem ČMKOS: Shoda v podpoře regionů, rozdíly v názoru na odvody živnostníků

Čtvrtek, 14. srpen 2014

Dne 13.8.2014 proběhlo jednání mezi předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou a předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karlem Havlíčkem. Hlavním tématem byl dlouhodobý cíl Asociace podpořit regionální infrastrukturu a obslužnost obcí prostřednictvím drobného podnikání, zejména malých obchodů, restaurací a řemesel. Dále se projednávaly odvody živnostníků nebo například  elektronická evidence tržeb.

Karel Havlíček jednal ministrem financí Andrejem Babišem: AMSP ČR podporuje elektronickou evidenci tržeb, ministerstvo nelpí na účtenkové loterii

Pátek,  8. srpen 2014

Dnes proběhlo na Ministerstvu financí další kolo operativních jednání mezi předsedou Asociace Karlem Havlíčkem a ministrem financí Andrejem Babišem, zaměřené na zavádění elektronické evidence tržeb. Tématem bylo sladění termínů zavedení celého systému, vycházejícího z tzv. chorvatského modelu, který reflektuje základní požadavek AMSP ČR, a to levnou a jednoduchou implementaci.

AMSP ČR na jednání s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem hodnotí půlroční spolupráci

Pátek,  8. srpen 2014

Předseda Asociace Karel Havlíček a místopředsedkyně Pavla Břečková se setkali s ministrem Janem Mládkem. Byl projednán stav naplňování tzv. Small Business Act, který se stal základem pro asociační Desatero, vytyčující hlavní cíle podpory MSP.

Setkání AMSP ČR s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou Tominovou: Datové schránky jsme uhráli, nebudou povinné

Pátek,  8. srpen 2014

Předseda Asociace Karel Havlíček, místopředsedkyně Pavla Břečková a ambasadorka  asociačního projektu Podnikavá žena Eva V. Čejková jednali na pravidelné operativní schůzce s ministryní Michaelovou Marksovou Tominovou. Podle asociačního Desatera podpory MSP se projednávalo několik bodů, přičemž potěšující zprávou je fakt, že MPSV akceptovalo připomínky AMSP ČR a po více jak dvouletých jednáních bylo s konečnou platností  rozhodnuto, že elektronická komunikace s úřady spadajícími pod MPSV nebude povinná.

AMSP ČR jednala s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou: Shoda v požadavku Asociace na „druhou šanci“ malým podnikatelům

Pátek,  8. srpen 2014

Asociace pokračovala v jednáních s klíčovými ministry současné koalice. Předseda Karel Havlíček a místopředsedkyně Pavla Břečková se setkali s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou a jejím náměstkem Robertem Pelikánem. Hlavním bodem jednání byla příprava jednoho z revolučních bodů asociačního Desatera podpory MSP, a to poskytnutí tzv. druhé šance neúspěšným firmám.

Kontaktním místem na MPO pro sankční opatření proti Rusku je Zelená linka pro export

Pondělí,  4. srpen 2014

V souvislosti s přijatými sankčními opatřeními proti Rusku a s cílem zajištění aktuální informovanosti české podnikatelské veřejnosti od 1. srpna 2014 zahájilo činnost Kontaktní informační místo Ministerstva průmyslu a obchodu pro dotazy na zmíněnou problematiku, které je zároveň součástí Zelené linky pro export.

AMSP ČR pokračuje v jednáních s nejvyššími manažery státní správy a ústavními činiteli k zásadním opatřením pro podnikatele

Pondělí,  4. srpen 2014

Předseda Asociace Karel Havlíček a místopředsedkyně Pavla Břečková se setkali s novým šéfem Generálního finančního ředitelství Jiřím Žežulkou. Dále proběhlo setkání s předsedou rozpočtového výboru PSP ČR Václavem Votavou (ČSSD) a europoslancem Pavlem Teličkou (ANO). Projednána byla řada připravovaných opatření s dopadem zejména na drobné podnikatele.

1 2 3 4 5 6 10 20 30   Následující   ››

Nahoru

AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 260.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2000.