NM_540x60px_Banner_neues_CD_engl_cz.gif

Banner_AMSP_PF2017_28122016_5_540x60_150dpi_final_.jpg


Aktuality

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50   Následující   ››

Kompas podnikatele: Roste tlak na zajišťování kurzových rizik

Pátek, 13. leden 2017

Krátkodobé podnikatelské úvěry si v průměru pořizujeme za 1,96 %, dlouhodobé za 2,23 %, vážený průměr je 1,99 %. Inflace v prosinci výrazně zrychlila na 2,0 %, což znamená dosažení inflačního cíle ČNB ještě dříve, než sama centrální banka plánovala. S největší pravděpodobností tedy očekáváme opuštění kurzového závazku ve druhém čtvrtletí letošního roku, tedy tak, jak ČNB dlouhodobě signalizuje. Pro podnikatele, kteří pracují s kurzovými riziky to znamená, že se musí připravit na očekávané posílení koruny vůči euru a již v tomto čtvrtletí začít obchody zajišťovat, ať již na bázi finančních nástrojů nebo přirozeného párování kurzů. AMSP ČR a Roklen vydávají Kompas podnikatele, který i letos bude vycházet každý sudý pátek.

AMSP ČR získává mlaďochy k podnikání

Úterý, 10. leden 2017

Svou cestou. Tak se jmenuje platforma AMSP ČR, která od roku 2013 propojuje začínající podnikatele. Cílem je oživit chuť mladé generace začít podnikat a nebát se vzít odpovědnost za vlastní firmu do svých rukou. Za tu dobu se podařilo vytvořit pod střechou asociace unikátní sdružení více jak dvou tisíc mladých lidí, kteří se pravidelně schází, vyměňují si zkušenosti a vzájemně spolu obchodují. Bez funkcionářských proslovů, bez politiků, vzpomínek na minulost a bez pracovních výborů. Zato s konkrétními produkty, mezinárodními vztahy a novými technologiemi. Nezůstáváme pozadu ani v roce 2017 a chystáme s našimi partnery rekordní výčet aktivit.

Rozšiřování mýta zatíží podnikatele a živnostníky

Pátek,  6. leden 2017

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) nesouhlasí s návrhem ministerstva dopravy o zpoplatnění některých silnic 1. třídy výkonovým zpoplatněním, které má vláda projednat již toto pondělí. Jakékoliv rozšiřování mýta do regionů přinese další zátěž pro regionální živnostníky bez výraznějšího efektu pro stát. S ohledem na právě vyhlášený Rok venkova 2017, který má podporovat podnikatelský ruch na venkově, by to byl naopak krok proti zájmům tamních malých podnikatelů.

Rok řemesel 2016 v cílové rovince

Pátek,  6. leden 2017

Největší podnikatelská akce uplynulého roku jde do svého finále. Předkládáme poslední analýzy, burcujeme resorty, motivujeme školy. V posledních týdnech minulého roku jsme zahájili řemeslné kroužky, vyznamenali jsme první absolventy dílen, zrekapitulovali jsme poslední trendy v učňovských oborech a žáci členů platformy Roku řemesel sklidili mezinárodní uznání. Velká show k ukončení Roku řemesel 2016 proběhne za účasti všech klíčových aktérů a členů vlády na tradičním veletrhu Řemeslo Praha. Právě vychází prosincové číslo Zpravodaje Roku řemesel 2016.

AMSP ČR vyhlašuje Rok venkova 2017

Pondělí,  2. leden 2017

ROK_VENKOVA_2017_RGB_1.jpg Legislativní podpora drobných podnikatelů a malých zaměstnavatelů v obcích. Vytvoření státních finančních nástrojů pro podnikatele na venkově. Zpracování věrohodné analýzy stavu podnikatelského prostředí v obcích, průzkumy, desítky akcí v mikroregionech, granty a soutěže. Představujeme hlavní cíle Roku venkova 2017. Ve spolupráci s více jak 30 profesními spolky, za podpory mnoha resortů a uskupení spouštíme historicky  největší kampaň, která v cílených aktivitách zviditelní a podpoří venkovské rodinné firmy a farmy, lokální producenty a pěstitele, řemeslníky v obcích, malé obchodní a restaurační provozovny nebo začínající regionální podnikatele. Navazujeme tak na velmi úspěšný Rok řemesel 2016, který v lednu tohoto roku oficiálně uzavřeme a zhodnotíme.

AMSP ČR a Roklen: Náklady na práci nebezpečně rostou

Pátek, 30. prosinec 2016

Ceny průmyslových výrobců v listopadu 2016 zaznamenaly meziroční pokles o 1,3 %. Přesto očekáváme mírné oživení v krátkém horizontu, a to vzhledem ke stále solidnímu výhledu českého průmyslu a sílícím proinflačním tlakům v ekonomice. Ve srovnání s ostatními státy evropské osmadvacítky ČR dosahuje vůbec nejnižšího podílu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé však výrazně pociťují nedostatek pracovní síly, který je nutí se o vhodné kandidáty přetahovat zvyšováním mezd. Důležitější, než samotný růst mezd je ale pro firmy tzv. index nákladů práce, který zachycuje, jak růst mzdových nákladů, tak daňové odvody a zvýhodnění zaměstnavatelů. Tento index ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostl v celé ekonomice o rekordních 9 %. Vychází letošní poslední Kompas podnikatele, který připravuje AMSP ČR a Roklen.

AMSP ČR předkládá hlavní změny v podnikání v roce 2017: O tři šprušle nahoru, o dvě dolů

Úterý, 27. prosinec 2016

Snížení DPH, rozšíření přenesení daňové povinnosti, změny u daňových a výdajových paušálů OSVČ, jiný režim odpisů, zvýhodnění na druhé a třetí dítě, ale například i rozšíření institutu nespolehlivých osob nebo kontroverzní zpětné prokazování původu majetku jsou hlavní daňové změny, které nás v příštím roce neminou. Revoluci chystá novela zákoníku práce v polovině roku, která stíží práci z domova, omezí převody zaměstnanců na jinou práci, ale na druhou stranu ulehčí například předávání výpovědí. Končí i čerpání dotací, neprokáže-li se skutečný vlastník příjemce podpory. AMSP ČR předkládá Souhrn změn pro podnikatele 2017.

Pilotní projekt řemeslných kroužků pro základní školy má první absolventy

Úterý, 20. prosinec 2016

Pokles absolventů učňovských oborů dosahuje v posledních deseti letech v některých profesích až 80 %. Jedním z cílů probíhajícího Roku řemesel 2016 proto bylo vytýčit jízdní řád opětovného zavedení praktické výuky do osnov základních škol a přirozeným způsobem tak motivovat žáky ke vztahu k technickému vzdělání. Do té doby je možné zájem uspokojit spoluprací základních škol a středních odborných škol, kdy žáci absolvují řemeslné kroužky. Pilotní projekt, který připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s profesními spolky právě běží na Praze 9 a sklízí mimořádný ohlas.

AMSP ČR doporučuje: Uprchlíci a zachránci

Pondělí, 19. prosinec 2016

Tři emigranti, tři úspěšní podnikatelé, kteří se vrátili a rozhodli pomáhat v zemi, kde se narodili. Milena Grenfell-Bainesová, Paul Rausnitz a Bohuslav Horáček jsou tři osobnosti, jejichž byznysové i rodinné osudy strhujícím způsobem popisuje přední český novinář, šéfredaktor politického zpravodajství Hospodářských novin Luboš Kreč. Inspirativní čtení, které potvrzuje, že tvrdá práce, odhodlání a nekonečná vůle jsou základem úspěchu jakéhokoliv podnikání je ideálním dárkem pod stromeček. Kniha vznikla ve spolupráci a za podpory Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

AMSP ČR a Roklen: Mzdový růst nabírá na síle

Pátek, 16. prosinec 2016

Začíná přetahovaná o zaměstnance. To společně s faktem, že ekonomika je stále v solidní kondici znamená, že hrubá měsíční nominální mzda se za poslední čtvrtletí meziročně zvýšila o 4,5 % na 27 220 Kč, medián mezd potom činí 23 527 Kč. Začíná u nás práce na poptávku v režimu On-Demand Economy? Přímá výroba trochu přibrzdila, ale rostou služby v průmyslu a začíná oživovat nábytkářský sektor. Tuzemští a němečtí nákupní manažeři pokračují v pozitivní náladě. Předkládáme další číslo Kompasu podnikatele.

Firmy zvyšují výdaje na výzkum, kritizují ale systém kontrol odpočtů

Úterý, 13. prosinec 2016

Výdaje na výzkum a vývoj dosahují v ČR již 88,6 miliard korun. Podnikatelé přitom přispívají již více jak polovinou a vykazují i největší meziroční nárůst. Jeden z nejdůležitějších nástrojů podpory pro firmy je možnost daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Exkluzivní průzkum agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a společnost Ayming ukazuje, že plná třetina z firem věnuje celou úsporu z odpočtu investicím do dalšího rozvoje. Firmy ale kritizují rozdílný přístup kontrolních orgánů ve vazbě na výklad pojmů výzkumu a vývoje a rostoucí administrativu spojenou s nárokem na benefity. Třetina z nich tak zvažuje, že odpočtů již nevyužije.

Rodinné firmy čeká revoluční změna

Pondělí, 12. prosinec 2016

Proč jsou české rodinné firmy (RF) stále přehlíženým prvkem naší ekonomiky? Jak by se to dalo změnit? Ve vyspělém západním světě se rodinným firmám věnuje velká pozornost. Rodinné podniky jsou stabilnější, odolnější vůči ekonomickým výkyvům a ke svým zaměstnancům zodpovědnější. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zahájila celonárodní iniciativu, do které zapojuje rodinné podniky, akademickou a veřejnou sféru. Nezbytným krokem je odlišné pojetí rodinných firem v zákoně a stanovení jejich úlohy v národním hospodářství. Předkládáme proto legislativní změnu, což umožní specifickou podporu rodinných firem z národních i evropských zdrojů.  

Mimořádný tlak AMSP ČR a profesních spolků přináší konkrétní výsledky

Středa,  7. prosinec 2016

Mimořádný tlak AMSP ČR a profesních spolků, sdružených v Roce řemesel 2016, na zavedení praktické výuky v ZŠ přináší konkrétní výsledky, MŠMT počítá s jejich zavedením od roku 2019. Neustáváme v diskusi o řešení problému nedostatku kvalifikovaných pracovníků a ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. města Prahy pomáháme rozjet řemeslné kroužky pro děti základních škol. V rámci Dne podnikatelů ČR bylo dekorováno 23 cechů a sdružení, pokračují aktivity v regionech a intenzivně připravujeme Rok venkova 2017. Více v listopadovém Zpravodaji Roku řemesel 2016.

AMSP ČR rozšiřuje zázemí pro české firmy v USA

Úterý,  6. prosinec 2016

Před rokem zahájila AMSP ČR společně s firmou Meopta USA první privátní centrum MEOHUB pro středně velké firmy v Americe, a to nedaleko newyorského Manhattanu. Meohub se osvědčil, některé firmy z něj se již zcela osamostatnily, v USA obchodují a v tuto chvíli se připravuje další kolo výzev. Současně AMSP ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest připravuje zázemí i pro české strartupy, a to přímo v New Yorku. Během příštího roku se chystáme do USA vypravit několik začínajících firem, které umístíme do vybraného newyorského inkubátoru a po několika měsících pobytu v něm firmám připravíme plnou manažerskou podporu pro získání kapitálu od amerických investorů. Podmínky účasti začínajících firem v zatím ojedinělém projektu projednává ve dnech 7/12-12/12 v New Yorku a ve Washingtonu předseda AMSP ČR. Výběr začínajících firem proběhne na jaře 2017.

AMSP ČR připravuje revoluci v přístupu k rodinnému podnikání

Pondělí,  5. prosinec 2016

Proč připravuje AMSP ČR legislativní podklady pro novou definici rodinné firmy? Proč jsou rodinné podniky stále přehlíženým prvkem naší ekonomiky? Jak a proč to změnit? Jaká pozornost se věnuje rodinným firmám ve vyspělém západním světě? Jaké jsou názory vládních představitelů na specifickou podporu rodinných firem? Na tyto a další otázky odpovíme v rámci hlavní tuzemské konference k rodinnému podnikání „Rodinné firmy na rozcestí,“ kterou připravila AMSP ČR ve spolupráci s VŠE v Praze a která bude probíhat 12.12. za účasti nejvýznamnějších rodinných firem, akademiků a vládních představitelů, konkrétně ministra financí A.Babiše, ministra průmyslu a obchodu J.Mládka a ministryně pro místní rozvoj K.Šlechtové. Součástí konference bude vystoupení a autogramiáda světově uznávané odbornice na oblast rodinných firem Denise H. Kenyon-Rouvinez ze švýcarské IMD.

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50   Následující   ››

Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
52             1
1 2 Jednání předsedy... (Akce)
2. 01. 2017, 11:17 - 2. 01. 2017, 23:59
3 Jednání předsedy... (Akce)
3. 01. 2017, 11:20 - 3. 01. 2017, 23:59
4 Jednání předsedy... (Akce)
4. 01. 2017, 11:21 - 4. 01. 2017, 23:59
5 Jednání předsedy... (Akce)
5. 01. 2017, 11:21 - 5. 01. 2017, 23:59
Jednání s Czech... (Akce)
5. 01. 2017, 11:22 - 5. 01. 2017, 23:59
6 Jednání... (Akce)
6. 01. 2017, 11:23 - 6. 01. 2017, 23:59
Přijetí nově... (Akce)
6. 01. 2017, 11:23 - 6. 01. 2017, 23:59
7 8
2 9 Jednání se... (Akce)
9. 01. 2017, 11:24 - 9. 01. 2017, 23:59
10 Oponentura MICEP (Akce)
10. 01. 2017, 11:25 - 10. 01. 2017, 23:59
Jednání se... (Akce)
10. 01. 2017, 11:25 - 10. 01. 2017, 23:59
Jednání se... (Akce)
10. 01. 2017, 11:26 - 10. 01. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
10. 01. 2017, 11:26 - 10. 01. 2017, 23:59
11 Jednání AMSP ČR a... (Akce)
11. 01. 2017, 09:41 - 11. 01. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
11. 01. 2017, 09:43 - 11. 01. 2017, 23:59
Zasedání Odborné... (Akce)
11. 01. 2017, 11:26 - 11. 01. 2017, 23:59
12 Jednání vedení... (Akce)
12. 01. 2017, 09:57 - 12. 01. 2017, 23:59
Vystoupení... (Akce)
12. 01. 2017, 11:27 - 12. 01. 2017, 23:59
Jednání... (Akce)
12. 01. 2017, 11:28 - 12. 01. 2017, 23:59
13 Jednání vedení... (Akce)
13. 01. 2017, 09:59 - 13. 01. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
13. 01. 2017, 11:28 - 13. 01. 2017, 23:59
Vystoupení... (Akce)
13. 01. 2017, 11:29 - 13. 01. 2017, 23:59
14 15
3 16 17 18 Jednání vedení... (Akce)
18. 01. 2017, 09:44 - 18. 01. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 01. 2017, 09:44 - 18. 01. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 01. 2017, 09:45 - 18. 01. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 01. 2017, 10:02 - 18. 01. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 01. 2017, 10:03 - 18. 01. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 01. 2017, 10:22 - 18. 01. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 01. 2017, 10:23 - 18. 01. 2017, 23:59
Jednání s AK... (Akce)
18. 01. 2017, 11:29 - 18. 01. 2017, 23:59
19 20 21 22
4 23 Setkání Top ženy... (Akce)
23. 01. 2017, 11:30 - 23. 01. 2017, 23:59
24 Jednání vedení... (Akce)
24. 01. 2017, 09:46 - 24. 01. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
24. 01. 2017, 10:03 - 24. 01. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
24. 01. 2017, 10:05 - 24. 01. 2017, 23:59
25 Jednání vedení... (Akce)
25. 01. 2017, 09:46 - 25. 01. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR a... (Akce)
25. 01. 2017, 09:47 - 25. 01. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR a MF (Akce)
25. 01. 2017, 09:47 - 25. 01. 2017, 23:59
26 Jednání vedení... (Akce)
26. 01. 2017, 09:47 - 26. 01. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR k... (Akce)
26. 01. 2017, 09:48 - 26. 01. 2017, 23:59
Účast předsedy... (Akce)
26. 01. 2017, 11:31 - 26. 01. 2017, 23:59
27 Prezentace... (Akce)
27. 01. 2017, 10:23 - 27. 01. 2017, 23:59
Účast předsedy... (Akce)
27. 01. 2017, 11:31 - 27. 01. 2017, 23:59
28 29
5 30 31 Jednání vedení... (Akce)
31. 01. 2017, 09:49 - 31. 01. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR a... (Akce)
31. 01. 2017, 10:06 - 31. 01. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
31. 01. 2017, 10:06 - 31. 01. 2017, 23:59
         

Partneři Dne podnikatelů ČR 2016


02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.