banner_Adeba_01.jpg


AMSP ČR v Bruselu

Společný přístup podnikatelů z EU na trhy třetích zemí byl tématem bruselské pracovní snídaně pořádané CEBRE dne 25. června 2008.

Přestože tato strategie Evropské komise existuje přes více než deset let, vědí o ní a jejích nástrojích čeští exportéři jen velmi málo. V záplavě informací je však za úspěšného exportéra považován ten, který si informaci sám dokáže vyhledat a efektivně ji využít.   

Podporou evropských exportérů do zemí mimo EU se Komise zabývá již od roku 1996. Deset let po jejím vzniku však nedostatečná informovanost podnikatelů vedla Komisi k celkovému přehodnocení strategie a její modernizaci. Zaměřila se na nové podpůrné nástroje a vytvořila tzv. poradní výbor pro přístup na třetí trhy koordinující aktivity na evropské úrovni a týmy koordinující činnost evropských obchodních zastoupení mimo EU. Role Komise je pouze koordinační a s důrazem na dodržování principu subsidiarity je iniciativa podpůrných a informačních aktivit ponechána na národních orgánech. „Propojení aktivit státních institucí s podnikatelskými zastoupeními a jejich úzká spolupráce v oblasti informování exportérů o existujících nástrojích, účasti v týmech a výboru pro přístup na trhy mimo EU je klíčem k úspěchu“, říká Martin Pilser z Evropské komise (Generální ředitelství pro obchod). „Lokální podnikatelské organizace, zejména obchodní a průmyslové komory, mohou totiž nejlépe podnikatele informovat, jaké formy podpory exportu jsou k dispozici a jak je lze využít“, dodává Jaromír Kohlíček, poslanec Evropského parlamentu, náhradník Výboru pro zahraniční věci.

Již od roku 1998 funguje on-line databáze známá pod zkratkou MADB (Market Access Database), která zdarma poskytuje informace o obchodních překážkách při přístupu na třetí trhy. Kdokoliv může databázi (http://madb.europae.eu) navštívit a dozvědět se, který druh formuláře je nutné při vývozu do dané země mimo EU vyplnit a jaké jsou požadované vývozní dokumenty a aplikované celní sazby.

Exportéři také mohou nahlédnout do statistik týkajících se ekonomické situace dané země. „MADB funguje jako živé těleso, informace jsou průběžně vkládány a pravidelně aktualizovány. Data jsou uváděna pouze v anglickém jazyce z obavy, že by překlad dostupnost čerstvé informace značně zbrzdil“, vysvětluje Pilser. MADB, kterou denně navštíví v průměru 1500 zájemců, funguje oboustranně. V loňském roce se rozšířila o tzv. registr stížností evropských exportérů a investorů do zemí mimo EU. Každý exportér může anonymně zadat stížnost týkající se překážek, se kterými se setkal. Stížnosti jsou vyřizovány pracovníky Komise a velký počet podobných případů je pak impulsem pro řešení dané situace na úrovni bilaterálních vztahů např. EU-Čína či v rámci Světové obchodní organizace. „Důležité je, jak jsou cenné výsledky „z terénu“ v rámci vyjednávání využity, tedy jak se z roviny sdílení informací dostáváme k tomu nejpodstatnějšímu – akčnímu plánu, tzn. konkrétním opatřením na konkrétních trzích, které podpoří exporty do třetích zemí“, zdůrazňuje Karel Havlíček generální ředitel Sindat Group a místopředseda AMSP ČR.

Role EK a jednotlivých vlád nesmí spočívat ve zprostředkovávání informací, ty si každý exportér musí zabezpečit sám. Má k tomu dnes dostatek informačních zdrojů a vypovídá to i o jeho podnikatelské dovednosti. Úloha institucí na úrovni EU musí spočívat v tom, že zajistí maximální snížení legislativních a makroekonomických bariér pro evropské exportéry na rozvíjející se trhy. Výrobci nemohou připustit jednostranné otevření Unie vůči těmto trhů, které by nadále evropským producentům nedovolovaly komfortní a bezbariérový vývoz“, dodává Havlíček.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« duben »
  Po Út St Čt So Ne
13           1 2
14 3 4 Jednání vedení... (Akce)
4. 04. 2017, 08:12 - 4. 04. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
4. 04. 2017, 08:12 - 4. 04. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
4. 04. 2017, 08:13 - 4. 04. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
4. 04. 2017, 08:13 - 4. 04. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
4. 04. 2017, 08:14 - 4. 04. 2017, 23:59
Kulatý stůl... (Akce)
4. 04. 2017, 08:46 - 4. 04. 2017, 23:59
Kulatý stůl... (Akce)
4. 04. 2017, 13:45 - 4. 04. 2017, 23:59
5 Vystoupení a... (Akce)
5. 04. 2017, 08:14 - 5. 04. 2017, 23:59
Účast předsedy... (Akce)
5. 04. 2017, 08:15 - 5. 04. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
5. 04. 2017, 08:15 - 5. 04. 2017, 23:59
6 Vystoupení... (Akce)
6. 04. 2017, 08:16 - 6. 04. 2017, 23:59
Pracovní snídaně... (Akce)
6. 04. 2017, 08:47 - 6. 04. 2017, 23:59
AMSP ČR ve... (Akce)
6. 04. 2017, 09:13 - 6. 04. 2017, 23:59
7 Zasedání Expertní... (Akce)
7. 04. 2017, 08:50 - 7. 04. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR s... (Akce)
7. 04. 2017, 13:47 - 7. 04. 2017, 23:59
Zasedání Expertní... (Akce)
7. 04. 2017, 13:47 - 7. 04. 2017, 23:59
8 9
15 10 Jednání se... (Akce)
10. 04. 2017, 13:48 - 10. 04. 2017, 23:59
11 Jednání předsedy... (Akce)
11. 04. 2017, 08:16 - 11. 04. 2017, 23:59
Energetické fórum... (Akce)
11. 04. 2017, 08:51 - 12. 04. 2017, 08:51
Energetické fórum... (Akce)
11. 04. 2017, 08:51 - 12. 04. 2017, 08:51
12 Jednání vedení... (Akce)
12. 04. 2017, 08:17 - 12. 04. 2017, 23:59
Jednání partnerů... (Akce)
12. 04. 2017, 08:17 - 12. 04. 2017, 23:59
Seminář AMSP ČR... (Akce)
12. 04. 2017, 09:01 - 12. 04. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
12. 04. 2017, 16:31 - 12. 04. 2017, 23:59
13 Setkání a... (Akce)
13. 04. 2017, 08:17 - 13. 04. 2017, 23:59
Vystoupení... (Akce)
13. 04. 2017, 16:30 - 13. 04. 2017, 23:59
14 15 16
16 17 18 Jednání k... (Akce)
18. 04. 2017, 13:55 - 18. 04. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 04. 2017, 16:30 - 18. 04. 2017, 23:59
19 Setkání vedení... (Akce)
19. 04. 2017, 08:18 - 19. 04. 2017, 23:59
Setkání vedení... (Akce)
19. 04. 2017, 08:18 - 19. 04. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
19. 04. 2017, 16:29 - 19. 04. 2017, 23:59
20 Účast zástupců... (Akce)
20. 04. 2017, 08:19 - 20. 04. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
20. 04. 2017, 08:19 - 20. 04. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
20. 04. 2017, 16:29 - 20. 04. 2017, 23:59
21 Účast na veletrhu... (Akce)
21. 04. 2017, 13:55 - 21. 04. 2017, 23:59
22 23
17 24 Jednání vedení... (Akce)
24. 04. 2017, 16:27 - 24. 04. 2017, 23:59
25 Vystoupení... (Akce)
25. 04. 2017, 08:20 - 25. 04. 2017, 23:59
Vystoupení... (Akce)
25. 04. 2017, 08:20 - 25. 04. 2017, 23:59
II. ročník... (Akce)
25. 04. 2017, 09:44 - 25. 04. 2017, 23:59
26 Tisková... (Akce)
26. 04. 2017, 08:20 - 26. 04. 2017, 23:59
Účast vedení AMSP... (Akce)
26. 04. 2017, 16:26 - 26. 04. 2017, 23:59
Účast vedení AMSP... (Akce)
26. 04. 2017, 16:26 - 26. 04. 2017, 23:59
27 Účast předsedy... (Akce)
27. 04. 2017, 08:21 - 27. 04. 2017, 23:59
Zasedání... (Akce)
27. 04. 2017, 14:07 - 27. 04. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
27. 04. 2017, 16:21 - 27. 04. 2017, 23:59
28 29 30

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.