cg2017_banner_540x60_2.gif


EGAP – zásadní novinka: Pojišťujeme v národním zájmu

S platností od 4. září 2009 došlo v pojišťování českého vývozu se státní podporou k zásadní změně. Namísto principu podpory vývozu zboží "národního původu" přešel EGAP na princip podpory vývozu "v národním zájmu".

Změnu umožnila novela zákona č. 58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, podle které může nyní EGAP pojišťovat nejen vývozce a investory se sídlem v ČR, ale za stejných podmínek také jejich zahraniční dceřinné společnosti.

Zahraniční dceřinou společností se rozumí právnická osoba se sídlem v zahraničí, kterou mateřská firma se sídlem v ČR ovládá tím, že:

 • vlastní přímo či nepřímo více než 50 % základního kapitálu nebo
 • kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu nebo
 • může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady nebo správní rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu společnosti.

Aby zahraniční dceřiná společnost mohla požádat o pojištění se státní podporou, musí splnit minimálně jednu z těchto podmínek:

 1. podíl zboží a služeb českého původu na hodnotě dodávky je významný,
 2. dodávka napomáhá zaměstnanosti v ČR,
 3. jedná se o vývoz do prioritních cílových zemí dle kriterií ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí,
 4. dochází k podpoře malých a středních podniků,
 5. jedná se o vývoz vyspělých technologií,
 6. dochází k podpoře výzkumu a vývoje v ČR,
 7. dodávka vede ke snížení nákladů a udržení mezinárodní konkurenceschopnosti,
 8. jedná se o podporu nového produktu resp. jeho proniknutí na nový trh,
 9. dividendy ze zahraniční společnosti budou použity v ČR,
 10. dojde k jiným významným přínosům pro ČR v delším časovém období.

Pak je dodávka výrobků a služeb zahraniční dceřiné společnosti považována za český vývoz a mohou na ni být aplikována pravidla pro určení podílu zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu.

Zdroj: EGAP


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« květen »
  Po Út St Čt So Ne
18 1 2 Jednání vedení... (Akce)
2. 05. 2017, 15:50 - 2. 05. 2017, 23:59
Vystoupení... (Akce)
2. 05. 2017, 15:50 - 2. 05. 2017, 23:59
3 Setkání... (Akce)
3. 05. 2017, 15:50 - 3. 05. 2017, 23:59
Účast AMSP ČR na... (Akce)
3. 05. 2017, 15:51 - 3. 05. 2017, 23:59
4 Setkání předsedy... (Akce)
4. 05. 2017, 15:51 - 4. 05. 2017, 23:59
5 6 7
19 8 9 Účast vedení AMSP... (Akce)
9. 05. 2017, 15:52 - 9. 05. 2017, 23:59
10 Setkání vedení... (Akce)
10. 05. 2017, 15:52 - 10. 05. 2017, 23:59
11 12 Setkání vedení... (Akce)
12. 05. 2017, 15:53 - 12. 05. 2017, 23:59
13 14
20 15 16 Specializovaná... (Akce)
16. 05. 2017, 16:01 - 16. 05. 2017, 23:59
17 Setkání předsedy... (Akce)
17. 05. 2017, 15:53 - 17. 05. 2017, 23:59
18 Vystoupení... (Akce)
18. 05. 2017, 15:53 - 18. 05. 2017, 23:59
Vystoupení... (Akce)
18. 05. 2017, 15:54 - 18. 05. 2017, 23:59
Pracovní snídaně... (Akce)
18. 05. 2017, 16:03 - 18. 05. 2017, 23:59
19 20 21
21 22 Účast vedení AMSP... (Akce)
22. 05. 2017, 15:54 - 22. 05. 2017, 23:59
23 Setkání vedení... (Akce)
23. 05. 2017, 15:54 - 23. 05. 2017, 23:59
24 Setkání vedení... (Akce)
24. 05. 2017, 15:55 - 24. 05. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
24. 05. 2017, 15:55 - 24. 05. 2017, 23:59
25 Setkání předsedy... (Akce)
25. 05. 2017, 15:55 - 25. 05. 2017, 23:59
26 Účast předsedy... (Akce)
26. 05. 2017, 15:56 - 26. 05. 2017, 23:59
Setkání vedení... (Akce)
26. 05. 2017, 15:56 - 26. 05. 2017, 23:59
27 28
22 29 Jednání vedení... (Akce)
29. 05. 2017, 08:09 - 29. 05. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
29. 05. 2017, 08:09 - 29. 05. 2017, 23:59
Setkání vedení... (Akce)
29. 05. 2017, 15:57 - 29. 05. 2017, 23:59
30 Jednání AMSP ČR... (Akce)
30. 05. 2017, 08:10 - 30. 05. 2017, 23:59
Setkání partnerů... (Akce)
30. 05. 2017, 08:10 - 30. 05. 2017, 23:59
Účast AMSP ČR na... (Akce)
30. 05. 2017, 08:12 - 30. 05. 2017, 23:59
31        

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.