banner_CMZRB_540x60px.png


EGAP – zásadní novinka: Pojišťujeme v národním zájmu

S platností od 4. září 2009 došlo v pojišťování českého vývozu se státní podporou k zásadní změně. Namísto principu podpory vývozu zboží "národního původu" přešel EGAP na princip podpory vývozu "v národním zájmu".

Změnu umožnila novela zákona č. 58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, podle které může nyní EGAP pojišťovat nejen vývozce a investory se sídlem v ČR, ale za stejných podmínek také jejich zahraniční dceřinné společnosti.

Zahraniční dceřinou společností se rozumí právnická osoba se sídlem v zahraničí, kterou mateřská firma se sídlem v ČR ovládá tím, že:

 • vlastní přímo či nepřímo více než 50 % základního kapitálu nebo
 • kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu nebo
 • může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady nebo správní rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu společnosti.

Aby zahraniční dceřiná společnost mohla požádat o pojištění se státní podporou, musí splnit minimálně jednu z těchto podmínek:

 1. podíl zboží a služeb českého původu na hodnotě dodávky je významný,
 2. dodávka napomáhá zaměstnanosti v ČR,
 3. jedná se o vývoz do prioritních cílových zemí dle kriterií ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí,
 4. dochází k podpoře malých a středních podniků,
 5. jedná se o vývoz vyspělých technologií,
 6. dochází k podpoře výzkumu a vývoje v ČR,
 7. dodávka vede ke snížení nákladů a udržení mezinárodní konkurenceschopnosti,
 8. jedná se o podporu nového produktu resp. jeho proniknutí na nový trh,
 9. dividendy ze zahraniční společnosti budou použity v ČR,
 10. dojde k jiným významným přínosům pro ČR v delším časovém období.

Pak je dodávka výrobků a služeb zahraniční dceřiné společnosti považována za český vývoz a mohou na ni být aplikována pravidla pro určení podílu zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu.

Zdroj: EGAP


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« červenec »
  Po Út St Čt So Ne
26           1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 Podnikatelská... (Akce)
10. 07. 2017, 08:18 - 10. 07. 2017, 23:59
11 Podnikatelská... (Akce)
11. 07. 2017, 08:19 - 11. 07. 2017, 23:59
12 Podnikatelská... (Akce)
12. 07. 2017, 08:20 - 12. 07. 2017, 23:59
13 Podnikatelská... (Akce)
13. 07. 2017, 08:20 - 13. 07. 2017, 23:59
14 Jednání vedení... (Akce)
14. 07. 2017, 08:21 - 14. 07. 2017, 23:59
15 16
29 17 18 Jednání AMSP ČR –... (Akce)
18. 07. 2017, 08:22 - 18. 07. 2017, 23:59
19 Jednání AMSP ČR s... (Akce třetích stran)
19. 07. 2017, 00:00 - 19. 07. 2017, 14:41
20 Jednání vedení... (Akce)
20. 07. 2017, 08:24 - 20. 07. 2017, 23:59
21 22 23
30 24 25 Jednání vedení... (Akce)
25. 07. 2017, 08:24 - 25. 07. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
25. 07. 2017, 08:25 - 25. 07. 2017, 23:59
26 27 28 29 30
31 31            

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.