banner_CMZRB_540x60px.png


Evropská iniciativa „Small Business Act“ podporuje malé podniky a posiluje růst

Úspěch evropského hospodářství a strategie Evropa 2020 silně závisí na tom, zda malé a střední podniky dokáží využít svůj potenciál. V EU zaměstnává přibližně 23 milionů malých a středních podniků 67 % pracovních sil soukromého sektoru.

Iniciativa na podporu malých a středních podniků („Small Business Act“, SBA) je rámec opatření EU, který má posílit malé a střední podniky, aby mohly růst a vytvářet nová pracovní místa. V letech 2008–2010 uskutečnila Komise spolu s členskými státy EU kroky stanovené v SBA s cílem zmírnit administrativní zátěž malých a středních podniků, usnadnit jim přístup k financím a podporovat je ve vstupu na nové trhy. Přestože většina iniciativ plánovaných v SBA již byla zahájena, z přezkumu jejich realizace vyplývá, že v rámci pomoci malým a středním podnikům je třeba udělat více.

Místopředseda a člen Evropské komise odpovědný za průmysl a podnikání, Antonio Tajani, k tomu uvedl: „Malé a střední podniky tvoří více než 99 % podniků v Evropě a zaměstnávají více než 90 milionů lidí. Jsou motorem našeho hospodářství a musí si proto zachovat svoji sílu, konkurenceschopnost a inovativnost. Aby byla iniciativa „Small Business Act“ uskutečněna naplno, musí členské státy jednat rychle.“

Úspěšné iniciativy SBA od roku 2008

Iniciativa „Small Business Act“ je prvním uceleným rámcem opatření pro EU a její členské státy zaměřeným na malé a střední podniky. Od jejího přijetí v červnu 2008 došlo prostřednictvím opatření na posílení malých a středních podniků v řadě oblastí k významnému pokroku:

-       100 000 malých a středních podniků využilo finančních nástrojů rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a díky tomu vzniklo více než 100 000 pracovních míst.

-       Na základě směrnice o opožděných platbách musí nyní veřejné orgány platit svým dodavatelům do 30 dnů, což zlepšuje peněžní tok podniků.

-       Ve většině členských států EU výrazně klesla doba a náklady potřebné k založení společnosti, takže se průměr EU pro společnost s ručením omezeným snížil z 12 dnů a 485 EUR v roce 2007 na 7 dní a 399 EUR v roce 2010. 

-       Zjednodušené postupy online a příležitosti k předkládání společných nabídek usnadnily malým a středním podnikům účast na veřejných zakázkách.

-       Nové centrum EU pro malé a střední podniky v Číně pomáhá těmto podnikům vstoupit na čínský trh.

 

Ačkoli všechny členské státy uznávají význam rychlé implementace SBA, existují v přístupu a dosažených výsledcích mezi jednotlivými státy značné rozdíly. Současný přezkum ukazuje, že členské státy musí zvýšit své úsilí na podporu podnikání a malých a středních podniků, aby se v dnešním obtížném ekonomickém klimatu posílilo podnikání.

Nový impuls pro SBA  

Komise je rozhodnuta i nadále považovat malé a střední podniky za prioritu. S cílem reflektovat nejnovější hospodářský vývoj, sladit priority SBA s prioritami strategie Evropa 2020 a nadále zlepšovat podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky navrhuje přezkum v řadě prioritních oblastí další kroky:

Investice a růst díky lepšímu přístupu k financím

-       Přístup k úvěrovým zárukám pro malé a střední podniky prostřednictvím zesílených programů zajišťování úvěrů.

-       Akční plán zaměřený na lepší přístup malých a středních podniků k financím, včetně přístupu k trhům s rizikovým kapitálem, spolu s cílenými opatřeními, jejichž smyslem je zlepšit povědomí investorů o možnostech nabízených malými a středními podniky.

-       Umožnit všem bankám, nezávisle na velikosti, snadno implementovat půjčky Evropské investiční banky a nástroje EU.

Inteligentní regulace, která malým a středním podnikům umožní se soustředit na svou hlavní činnost

-       Lepší právní předpisy EU díky testu dopadů na malé a střední podniky, kterým by měly projít návrhy právních předpisů Komise, přičemž se dostane zvláštní pozornosti rozdílům mezi mikropodniky, malými a středními podniky.

-       Vývoj „jednotných kontaktních míst“ v členských státech, což by mělo zjednodušit administrativní postupy.

-       Kvantifikované cíle pro snížené „pozlacování“ (gold plating), tj. praktiky, kdy vnitrostátní orgány při provádění směrnic EU do vnitrostátního práva k těmto směrnicím přidávají další požadavky.

Maximální využívání jednotného trhu

-       Návrh na společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob.

-       Opatření na jednodušší přeshraniční vymáhání dluhů.

-       Revize evropského systému normalizace, jejímž cílem jsou normy přívětivější a dostupnější pro malé a střední podniky.

-       Poradenství pro malé a střední podniky týkající se používání pravidel označování původu.

Pomoci malým a středním podnikům čelit výzvám globalizace a změně klimatu  

-       Návrhy na podporu malých a středních podniků na trzích vně EU.

-       Nová strategie pro globálně konkurenceschopné klastry a sítě.

-       Konkrétní opatření v rámci sítě Enterprise Europe Network týkající se přenosu regionálních znalostí mezi odborníky na životní prostředí a energii.

Pro implementaci SBA přezkum dále navrhuje posílení správy s podnikatelskými organizacemi v čele.

Výše uvedené kroky jsou jen malý vzorek navrhovaných opatření. Úplný seznam naleznete v samotném přezkumu SBA nebo v MEMO/11/109. Řada příkladů úspěšné realizace SBA a zásady zohledňování potřeb malých a středních podniků (Think Small First principle) v členských státech je uvedena v MEMO/11/110.

Další informace:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/

Zdroj: UEAPME


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« červenec »
  Po Út St Čt So Ne
26           1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 Podnikatelská... (Akce)
10. 07. 2017, 08:18 - 10. 07. 2017, 23:59
11 Podnikatelská... (Akce)
11. 07. 2017, 08:19 - 11. 07. 2017, 23:59
12 Podnikatelská... (Akce)
12. 07. 2017, 08:20 - 12. 07. 2017, 23:59
13 Podnikatelská... (Akce)
13. 07. 2017, 08:20 - 13. 07. 2017, 23:59
14 Jednání vedení... (Akce)
14. 07. 2017, 08:21 - 14. 07. 2017, 23:59
15 16
29 17 18 Jednání AMSP ČR –... (Akce)
18. 07. 2017, 08:22 - 18. 07. 2017, 23:59
19 Jednání AMSP ČR s... (Akce třetích stran)
19. 07. 2017, 00:00 - 19. 07. 2017, 14:41
20 Jednání vedení... (Akce)
20. 07. 2017, 08:24 - 20. 07. 2017, 23:59
21 22 23
30 24 25 Jednání vedení... (Akce)
25. 07. 2017, 08:24 - 25. 07. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
25. 07. 2017, 08:25 - 25. 07. 2017, 23:59
26 27 28 29 30
31 31            

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.