BANNER_EET.gif
AMSP_540x60_w10_14.jpg

Banner_540x60_1200.jpg

Další amatérský kousek v rétorice proti podnikatelům: Deset účetních mění dějiny švindlování firem v ČR

Úterý, 31. březen 2015

Asociace malých a středních a podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se ostře vyhrazuje proti tvrzení Komory certifikovaných účetních (KCÚ) publikovanému formou tiskové zprávy dne 30.3.2015, že třetina podnikatelů žádá své účetní o zkreslení svých hospodářských výsledků. Jedná se o další z řady zavádějících informací, které jsou navíc podloženy slabým a neodborným výzkumem. AMSP ČR pokračuje ve zveřejňování diskutabilních informací namířených proti podnikatelům.

AMSP ČR vyhlašuje otevřenou válku nepodloženým útokům proti OSVČ

Středa, 25. březen 2015

Na základě trvale zkreslujících argumentů při rétorice proti živnostníkům, vyhlašuje Asociace malých a středních a podniků a živnostníků ČR nulovou toleranci proti každému, kdo použije ve veřejné diskusi zásadně chybných údajů. Fakticky tím AMSP ČR opětuje množící se útoky a vyhlašuje otevřenou válku každému, kdo si neověří fakta a vystřelí na živnostníky s použitím nesmyslných čísel. S každým „veřejným blábolem,“  cíleným proti živnostníkům bude AMSP ČR seznamovat téměř 250 tisíc podnikatelských subjektů a současně bude takové útoky medializovat. Začínáme poslancem Ladislavem Šinclem, který se spletl o řád při porovnání odvodů OSVČ a zaměstnanců.

AMSP ČR ve spolupráci s MPO připravuje analýzu absorpční kapacity prvních výzev OP PIK

Středa, 25. březen 2015

Zdvořile vyzýváme všechny potenciální žadatele v OP PIK, aby věnovali pár minut vyplnění dotazníku, který vznikl na základě spolupráce  Výboru pro strukturální fondy AMSP ČR a Ministerstva  průmyslu a obchodu, v rámci dokončujících se příprav prvních dotačních výzev. Pro vhodné nastavení parametrů dává prostor potenciálním žadatelům, aby se vyjádřili k tématu plánovaných firemních investic.

AMSP ČR k EET: Od dnešního dne už jen ověřené informace. Spouštíme plošný informační servis.

Úterý, 24. březen 2015

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR spouští hlavní informační nástroj k elektronické evidenci tržeb (EET). Na serveru www.eltrzby.cz poskytuje AMSP ČR od dnešního dne zcela nezávislý informační servis pro všechny podnikatele a jejich oborové svazy a sdružení. Ověřené aktuální informace, validované Ministerstvem financí, budou dostávat zdarma do svých e-mailových schránek majitelé desetitisíců malých provozoven a jejich zástupci. 

AMSP ČR: Výzvy OPPIK ještě v dubnu, plné žádosti v létě, hodnotící komise na podzim

Pondělí, 23. březen 2015

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR denně konzultuje a monitoruje situaci ohledně nových výzev 2014-2020 Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Na základě aktuálního  jednání mezi náměstkem MPO Tomášem Novotným a předsedou AMSP ČR Karlem Havlíčkem by mělo být do konce dubna vypsáno 11 výzev, obratem se zahájí příjem registračních žádostí a po přibližně třech měsících i příjem plných žádostí. Po dalších třech měsících, tedy v listopadu 2015, by měly zasednout první hodnotící komise. První čerpání prostředků z nových výzev by tak mohlo proběhnout v prvním čtvrtletí 2016. 

Útok na živnostníky ohledně zdravotních odvodů je založen na chybných číslech

Neděle, 22. březen 2015

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se ostře ohrazuje proti opakovanému nepravdivému tvrzení, že OSVČ odvádějí na zdravotním pojištění  méně, než z něj čerpají. Skutečnost je taková, že osoby samostatně výdělečně činné odvádějí do systému zdravotního pojištění víc než dvakrát tolik, než kolik z něj dostávají. Do doby, než se začne informovat na základě skutečných čísel, odmítá AMSP ČR o čemkoliv dalším jednat.

AMSP ČR: Návrh na místní příslušnost exekutorů poškodí věřitele i dlužníky

Pátek, 13. březen 2015

AMSP ČR zahájila na včerejší konferenci odbornou diskusi k návrhu podporovaném předsedou Legislativní rady vlády a ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstibierem, který zavádí tzv. místní příslušnost soudních exekutorů. Zatímco dnes si věřitel může vybrat exekutora, nově by mu byl přidělen exekutor z regionu, odkud pochází dlužník, bez ohledu na jeho kvalitu a názor věřitele. Podnikatelé, soudci, exekutoři a bankéři včera velmi otevřeně diskutovali dopady této zásadní změny. Svůj příspěvek přednesl i belgický soudní exekutor Alex Dockers.

Místní příslušnost soudních exekucí sníží vymahatelnost dluhů

Čtvrtek, 12. březen 2015

Praha, 12.3.2015. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) nesouhlasí s tím, že si věřitel nebude moci vybrat vlastního exekutora a že mu bude přidělen exekutor podle místní příslušnosti. Jedná se o zásadní porušení práv věřitele. Vytváří se nemotivační systém, který může nebývale poškodit firmy domáhající se svých pohledávek. Touto regulací se omezí konkurence mezi jednotlivými exekutorskými úřady, což v důsledku může vést ke zhoršení kvality služeb. Jedná se o posílení průměrnosti nad kvalitou. AMSP ČR varuje před tím, že tento krok může vážně ohrozit vymáhání firemních dluhů v ČR.

Další aktuality

AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 260.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.