Jak nenaletět v říjnových volbách? Přečtěte si průvodce protikorupčního voliče Rekonstrukce státu!

Středa,  1. říjen 2014

Rekonstrukce státu, jejímž aktivním podporovatelem a partnerem je i AMSP ČR, zveřejnila 30.9.2014 shrnující hodnocení, jak politické strany naplňovaly svůj závazek k prosazení devíti protikorupčních zákonů. Platforma nevládních organizací, které jsme členem, sliby zhodnotí rok od minulé předvolební kampaně, kdy se kandidáti do Sněmovny i politické strany hromadně k projektu připojovali. Toto „vysvědčení“ politických stran poputuje odhadem do téměř 2,5 milionu domácností po celé České republice. V nadcházejících volbách tak může vysvědčení sloužit jako informační průvodce pro protikorupční voliče.

Malé a střední podniky očekávají mohutný příděl EU dotací, administrativní zátěž přetrvává

Čtvrtek, 25. září 2014

Praha, 25.9.2014.  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s Komerční bankou představuje obsáhlý průzkum, jenž se v detailu zabývá dotační problematikou z pohledu firem i obcí. Průzkum realizovala agentura IPSOS. Dotazováno bylo 500 subjektů (400 firem a 100 obcí), které v minulém programovacím období získaly dotaci.

AMSP ČR jednala s ministrem Dienstbierem: Energetický zákon je nutné přepracovat, datové schránky urovnat

Pátek, 19. září 2014

Předseda Asociace Karel Havlíček a generální ředitelka Eva Svobodová se setkali s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedou Legislativní rady vlády Jiřím Dienstbierem. Hlavními body jednání byla diskuse nad dalším postupem přerušeného projednávání energetického zákona, což AMSP ČR přivítala. Asociace považuje novelu za nedomyšlenou a v mnohém za velmi negativně ovlivňující malé a střední podnikání. Fakt, že samotný legislativní proces byl přerušen, a to na základě více jak 40 stránek připomínek, je jasným signálem, že by se měla celá novela přepracovat.

Z malých obcí mizí obchody, služby, církev i školy: AMSP ČR jednala s kardinálem Dominikem Dukou o vzájemné podpoře

Středa, 10. září 2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která hájí zájmy nejširší skupiny malých firem, byla na Arcibiskupství pražském dne 9.9.2014 přijata hlavním představitelem katolické církve kardinálem Dominikem Dukou. Setkání se za podnikatele zúčastnili předseda Asociace Karel Havlíček a generální ředitelka Eva Svobodová. Jednalo se o průlomové jednání, v rámci kterého zástupci malých firem nastartovali dlouhodobý trend spolupráce a vzájemné podpory v rámci udržení infrastruktury obcí a malých měst.  

AMSP ČR k novele zákona o spořitelních a úvěrních družstvech: S vaničkou vyléváme i dítě

Středa,  3. září 2014

Ohrožení existence byť jen jediné firmy v důsledku legislativního opatření je pro nás nepřijatelné. Návrh novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech ohrozí většinu z nich.

Informace o evropských dotacích pro podnikání a inovace: vše na jednom místě

Středa,  3. září 2014

Na čerstvě spuštěném portálu www.oppik.cz naleznete komplexní informace o dotačních příležitostech pro podnikatele, které nabízí Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). OPPIK navazuje na právě končící program Podnikání a inovace (OPPI), který není nutné podnikatelům žádajícím o evropské dotace představovat.

AMSP ČR: Státní podpora exportu se musí střelhbitě změnit

Úterý,  2. září 2014

Exportní strategie ČR 2012–2020 se místo akčního dokumentu, podporujícího tuzemské vývozce začíná stávat akademicko-funkcionářským cvičením, kterému chybí jakákoliv akčnost. Potvrzují se tak zásadní připomínky Asociace malých a středních podniků  a živnostníků ČR z roku 2012, která varovala před příliš komplikovanou implementací bez systémové kontroly výstupů a vazby na aktuální dění ve světě.

AMSP ČR po setkáních s opozicí: Shoda ve zvýšené podpoře mikropodnikatelů

Čtvrtek, 28. srpen 2014

Asociace jedná průběžně jak s vládními, tak opozičními parlamentními stranami. Předseda Asociace Karel Havlíček s místopředsedy Pavlou Břečkovou a Jiřím Belingerem se postupně setkali s představiteli ODS, Starostové a TOP 09. ODS v nejsilnější sestavě v čele s předsedou Petrem Fialou, Martinem Kubou a Janem Skopečkem potvrdila, že je připravena podpořit případný kobercový nálet Asociace na všechny, kteří se budou snažit zhoršit podmínky  nejmenších živnostníků.

Další aktuality

AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 260.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.