Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg


Inovační fórum pro malé a střední podniky – Plzeň, 29.5.2013

Co se účastníci dozvěděli?

Řízení inovací v malém a středním podniku

Karel Havlíček - předseda představenstva AMSP ČR, generální ředitel Sindat s.r.o.

Karel Havlíček se věnoval inovacím v malém a středním podniku na příkladu firmy (holdingu), kterou řídí – Sindat s.r.o. Úvod prezentace zasadil do kontextu světového vývoje – nové ekonomické velmoci, rozvoj cestovního průmyslu, rozvoj ICT/IT, příchod krize a adaptace firem na nové podmínky. Představil účastníkům strategická rozhodnutí firmy v oblasti inovací a přechod firmy na zcela nový obor nanotechnologií a biomedicíny, finanční souvislosti, změnu řízení apod. Historie firmy – zlomové body – 1990 (služby / poradenství, finanční služby, engineering) - 2000 (průmyslové výrobky / export – textil, finalizovaná chemie) – 2010 (nanotechnologie, biomedicína, tkáňové inženýrství / produkt+služby+vědomosti).

 

Financování inovací a investičních projektů

Ladislav Dvořák - manažer strategických projektů, úsek řízení produktů korporátního bankovnictví, Česká spořitelna a.s.

Ladislav Dvořák představil financování inovačních produktů České spořitelny a.s.  - Jaké podklady si připravit, schvalovací proces, posuzování podnikatelských záměrů, úvěrová analýza a co zkoumá v podnikatelském plánu, finanční analýza, podnikatelský plán, přehledy financování (Česká spořitelna financuje….), vhodné finanční produkty i pro inovace, koho kontaktovat s radou či dotazem. Uvedl klíčové výsledky společného průzkumu AMSP ČR a České spořitelny mezi českými MSP na téma inovace.

Co ČS nabízí v oblasti inovací:

Start-up – poradenství, equity/venture fondy, IPO poradenství, dotační consulting, networking -  Program INOSTART, Záruky EIF, Grantika ČS.

Existující společnost – podpora vzdělávání v oblasti inovací, odborné semináře, poradenství ČS, poradenství expertních partnerů, posuzování inovačního projektu, nastavení cílů, metodika, podpora inovačního prostředí (transfer technologií a networking). Program TOP Inovace, Záruky EIF.

70 % všech financovaných projektů obsahuje inovaci a dotační složku ze strukturálních fondů.

Představil program TOP INOVACE - Program úrokově zvýhodněného financování inovačních projektů – pro MSP, min. 3 roky historie, 10-100 mil. Kč úvěr, inv. úvar max. splatnost 7 let, kombinovatelný s jinými programy. V běhu od 2/2012, financovány projekt za 763 mil. CZK, nejvíce projektů z automotive, strojírenství, chemie, objemově největší je spotřební průmysl. 

Záruky EIF (Evropský investiční fond), před 2 měsíci zkopírovala 2.banka na českém trhu – skupina EIB, rating AAA, tj. 100 % uznatelnost záruky, rozsah garance 50 %, celkový objem úvěrů 2250 mil. CZK, cílový segment MSP (max. do 500 zaměstnanců, nad 25é už něcco stojí), realizující inovační projekty. Klienta to de facto nic nestojí (záruky snižuje náklady na financování projektu).

Dále program TOP EXPORT, provozní financování, finanční produkty v oblasti financování obnovitelných zdrojů. Při 20 % úspory dostane projekt 10 % dotaci od banky. 

 

Služby pro inovační podnikání v plzeňském kraji

Jana Klementová, jednatelka, BIC Plzeň, s.r.o.

Infrastruktura a specializované služby pro inovační firmy, zdroje know-how, financování, technologická a obchodní spolupráce – z pohledu regionu. Propagace – zakládání firem – rozvoj firem.

Propagace podnikání

Zaměřují se na studenty (Západočeská univerzita Plzeň) – Zimní škola podnikání (letos zaměřená na inovace, 30 osob  z různých fakult a zaměření), stáže, praxe ve firmách, setkání  s podnikateli.

Zakládání firem

Nápad, idea  (konzultace, posouzení), podnikatelský záměr (rozpracování, proveditelnost)

CzechEkoSystem – seed fond – Czech Accelerator

Program Plzeňské podnikatelské vouchery – město Plzeň alokovalo 2 mil. Kč., cílem je posílit inovační aktivity firem, způsobilé činnosti (měření, testování, vývoj SW, nový design produktu, aplikace nových materiálů apod.). BIC Plzeň je zprostředkovatelem (přijímá žádost), přijato 25 žádostí, bude podpořeno jen cca 15 projektů, na více nejsou nyní peníze. Nejčastější žadatelé  strojírenské firmy, spolupráce: ZČU – fakulta strojní, dále Lékařská fakulta.

Program KTP – Knowledge Transfer Partnership – Podpora transferu znalostí z univerzit do firem (pilotní akce MPO prostřednictvím BIC Plzeň).

Připravované akce – kulatý stůl 13.6.2013 k OP PIK, seminář EUREKA a Eurostars 5.6.2013 (mezinárodní spolupráce v oblasti průmyslového VV).

 

Právní koncept v řízení změn

Tomáš Valouch – Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners

Tomáš Valouch se zabýval právními a daňovými souvislostmi těchto změn a předal praktické tipy a rady pro podnikatele v oblastech: odstínění nových projektů od stávajícího podnikání a diverzifikace souvisejících rizik, využití SPV (Special Purpose Vehicle) – proč nespustit nový projekt v rámci stávajícího podnikání - výhody a nevýhody, preferované formy společností, právní a daňové začlenění nových projektů do stávající struktury-výhody a nevýhody, příprava pro vstup strategického nebo finančního partnera, akcionářské dohody, zajištění kontinuity řízení-skutečnosti ohrožující kontinuitu, doporučení, prodej společností – exit.

 

Produktová inovace – průmyslový design jako nástroj trvalé konkurenceschopnosti

Martin Tvarůžek – industrial designer

Představil otázku průmyslového designu z pohledu podnikatele a udržení jeho konkurenceschopnosti.

Aplikace průmyslového designu přináší: upevnění pozice na stávajících trzích, podpora průniku na nové trhy, trvalou konkurenceschopnost a jedinečnost, navýšení obratu a zvýšení zisku zvýšení uživatelského komfortu výrobků.

Časté mýty o designu – týká se pouze vzhledu, je drahý, který se nevyplatí, zvyšuje cenu výrobku, mohou si dovolit jen velké firmy.

Přináší inspiraci pro nové podnikatelské příležitosti, zvýšení kreditu u partnerů a zákazníků, podpora budování značky, zviditelnění na veletrzích, konferencích a soutěžích, námět k marketingovým aktivitám a public relations, kladný vliv na logistiku výroby, skladování a expedice, často snížení výrobních nákladů, ekonomická úspora v podobě unifikace dílů, zkrácení doby montáže a servise zařízení, možnost vytvoření nových pracovních míst, zvýšení motivace a loajality zaměstnanců.

Co je součástí design služby? Analýza současné produkce a konkurence, získání znalosti problematiky technologických postupů, montáže, transportu, servis, podpora při specifikaci zadání a požadavků objednatele, soulad, příp. ovlivnění obchodně-marketingové strategie výrobce. Dále návrh vzhledu, součinnost se členy týmu, 3D hmotový model, autorský dozor přípravy výroby prototypu.

Předpoklady úspěchu:

Ambiciózní klient, kvalifikovaný designer, inovativní myšlení klienta, zdravá ekonomika firmy, důsledná příprava zadání projektu,sladění cílů s obchodními a marketingovými plány,  konstruktivní přístup.

Individuální přístup hraje hlavní roli. Pracoval jak pro velké firmy (ABB, SIEMENS, Adast Adamov apod.), ale i pro řadu rodinných firem, které jsou sice menší a nejsou tak kapitálově silné, ale rozhodnutí je v řádu dnů.

 

Konkrétní podnikatelský příběh

Vladimír Bureš, jednatel – Veřejná informační služba, spol. s r.o. (procesní inovace)

Spolumajitel skupiny firem, info systémy hromadného stravování (školní jídelny), školení, audity, řízení stravovacího provozu, historie cca 20 let.

Je to možné?
Pracovník si sám vybírá auto, pracovník si sám určuje měsíční výplatu, i začínající pracovník se do 6 měsíců stane šéfem, když se tak sám rozhodne.

Využívání internetu ve školních jídelnách (jídelny.cz) – problém 2001, jídelny neměli PC, dále objednávky přes net a mobil, nutriční hodnoty, zdravá výživa – jídelny sledují spotřební koš. Dělají individuálně pro jednotlivce – ve škole si vybere jedno ze 3 jídel, oni podle výběru doporučí, co by mělo být k snídani, večeři, aby splnil zdravou výživu apod.

Provozování vzorové školní jídelny – miniaudity a audity školních jídelen, manažerská školení pro řídící pracovníky ŠJ (někdo má výborné jídlo, druhý účetnictví, třetí controlling…)

Soutěží ve firmě ve všem - ekonomické výsledky, obchodníci – obrat, dispečeři – kdo dřív zvedne telefon, kdo obslouží více příchozích požadavků, technici – kdo vyvolá zájem zákazníka o nabídku.

Burza projektů, nabídka velkých projektů – 1-5 mil. Kč financují majitelé – s nápadem může přijít kdokoli, založí do info systému a z něj čerpají další, 1-4 A4, tzv. Den D 2x/rok. Do hlasování se zapojují všichni zaměstnanci.

Střediskové hospodaření / účetnictví – report měsíčně pro vedení, ale rozdělení po hlavních střediscích (cca 30) + podstřediska. Např. i účtárna může mít zisk, neboť dělá UCE i externě, zná svoji cenu na trhu. Každý pracovník má svoje středisko. Kupuje si vše sám (auto, PC, mobil)…. Podle toho, jak se snaží, co zbývá je výplata (resp. obdoba OSVČ). Když marodí nebo má dovolenou, proplácí si ze SVÉHO střediska (je legální dle ZP). Systém je otevřený všem. Např. středisko „hospodaření aut“ – mají flotilu, každé auto má svého správce, výnosy, apod. vč. sdíleného rizika. Když vyjde zisk – ½ správci auta, ½ firmě. U ztráty stejně. Funguje asi 15 let. Než zavedli, měli 7,20 Kč /km, po zavedení  kleslo na 3,90 Kč (před 15 lety), nyní jsou díky inflaci a vývoji na 7,50 Kč/km.

Přístup k informacím o firmě všem („skleněná firma“, všichni mají přístup ke všem informacím), svobodné prostředí.

Telefonní systém – sdílení kapacit (pokud někdo nezvedne po 2.zazvonění, přepíná se k dalšímu).

ČR rozdělili na 3 oblasti (ladili, aby měli stejný obrat, zákazníky, apod. aby bylo srovnatelné) a řeší pružněji problémy (firma ve firmě).

DSCF0965_1.jpg

DSCF0966_1.jpg

DSCF0976.jpg

DSCF0991.jpg


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« srpen »
  Po Út St Čt So Ne
31   1 Setkání k... (Akce)
1. 08. 2017, 08:59 - 1. 08. 2017, 23:59
Jednání na MPO ke... (Akce)
1. 08. 2017, 09:15 - 1. 08. 2017, 23:59
2 Setkání AMSP ČR s... (Akce)
2. 08. 2017, 09:00 - 2. 08. 2017, 23:59
3 4 5 6
32 7 Jednání se... (Akce)
7. 08. 2017, 09:16 - 7. 08. 2017, 23:59
8 9 Setkání partnerů... (Akce)
9. 08. 2017, 09:17 - 9. 08. 2017, 23:59
10 11 12 13
33 14 15 Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 07:49 - 15. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 10:28 - 15. 08. 2017, 23:59
16 Setkání k... (Akce)
16. 08. 2017, 09:01 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
17 Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:50 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:51 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR s... (Akce)
17. 08. 2017, 10:29 - 17. 08. 2017, 23:59
18 Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:51 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:52 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání k... (Akce)
18. 08. 2017, 09:17 - 18. 08. 2017, 23:59
19 20
34 21 Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR a... (Akce)
21. 08. 2017, 10:30 - 21. 08. 2017, 23:59
22 Jednání vedení... (Akce)
22. 08. 2017, 07:54 - 22. 08. 2017, 23:59
Setkání k... (Akce)
22. 08. 2017, 09:02 - 22. 08. 2017, 23:59
Jednání projektu... (Akce)
22. 08. 2017, 10:30 - 22. 08. 2017, 23:59
23 Jednání předsedy... (Akce)
23. 08. 2017, 10:31 - 23. 08. 2017, 23:59
24 Zahájení Země... (Akce)
24. 08. 2017, 09:03 - 24. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
Účast předsedy... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
25 Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:06 - 25. 08. 2017, 23:59
Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:07 - 25. 08. 2017, 23:59
26 27
35 28 Účast předsedy... (Akce)
28. 08. 2017, 09:07 - 28. 08. 2017, 23:59
29 30 Tisková... (Akce)
30. 08. 2017, 09:08 - 30. 08. 2017, 23:59
31 DR AMSP ČR (Akce)
31. 08. 2017, 09:08 - 31. 08. 2017, 23:59
     

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.