Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg


Jižní Korea - asijský tygr

Možná si vzpomeneme na 90. léta, kdy jsme s posměchem porovnávali korejská auta s japonskými nebo evropskými vozy. Dnes je Jižní Korea pátým největším producentem aut na světě a trvale obsazuje přední místa světových žebříčků z pohledu designu, kvality a ceny. V stejném období jsme s nedůvěrou sledovali marné snažení korejských výrobců elektroniky, oprávněně jsme pochybovali nad kvalitou, o designu ani nemluvě. Světová jednička Sony pyšně předhazovala svůj inovační potenciál. Korejští elektroničtí giganti Samsung a LG v současné době vytlačují tradiční japonské a evropské výrobce z trhů a důvodem zdaleka není pouze cena.   Samsung Electronics je z pohledu tržní hodnoty (tzv. Highest Market Value) na 41. místě napříč všemi světovými korporacemi a odvětvími, mj. před firmami jako jsou Sony, Matsushita nebo Philips (zdroj Geohive, Forbes, 28/2/2006). V rámci obrovského světového show při nedávném představení iPhone od firmy Apple se jaksi pozapomnělo, že velmi podobný multifunkční mobil představila již dříve  korejská LG pod názvem LG Prada. Už tento fakt svědčí o inovačním potenciálu, ale LG šla ještě dále. Zažalovala Apple za kopírování. Před deseti lety nemyslitelný počin. Svědčí to tom, že korejské korporace jsou silné a sebevědomé. K současné Jižní Koreji, která je právem považována za jeden z nejdůležitějších emerging markets na světě se váže mnoho nepravdivých mýtů, kterých je třeba se zbavit ještě před vlastním představením jedné z nejsilnějších asijských ekonomik . Jižní Korea není pouze silným exportérem, ale stejně silným importérem. Konkurenceschopnost korejského zboží není dána nízkými mzdovými náklady , ale mimořádným  pracovním nasazením , přístupem ke vzdělávání, houževnatostí, spořivostí a rovněž dlouhodobou protekcionistickou politikou korejské vlády. Na druhou stranu se jedná, vzhledem k tamnímu systému fungování velkých společností, o zemi velmi citlivou na ekonomické zvraty, nevyváženou z pohledu podnikového klimatu a zemi s neočekávanými státními intervencemi ve všech možných podobách.

 

Pozitiva

 

Ekonomická vyspělost

Asijský tygr. Nejčastěji používaný termín pro korejskou ekonomiku. Poté co přečkala ekonomickou krizi v pol. 90 let, je společně  se Singapurem a Taiwanem největším asijským pronásledovatelem Japonska. Ekonomická síla téměř padesátimilionové země, měřená HDP/ obyvatele je srovnatelná s Českou republikou, nízká inflace (pod 3%) a mimořádně nízká nezaměstnanost (pod 4%), silná pozice světového exportéra (12.největší světový vývozce), překvapivě ale i importéra (13. největší světový dovozce ), pátý největší světový přístav (Busan) z pohledu odbavených kontejnerů, sedmý největší světový uživatel internetu a rovněž sedmý největší uživatel PC, to vše činí ze současné Jižní Koreji respektovaného světového hráče. Korejské společnosti si to uvědomují, jejich sebevědomí roste, marketingová politika je na vysoké úrovni. Jestliže v devadesátých letech spočívala hlavní konkurenční výhoda korejských výrobců v cenové marketingové strategii, dnes jsou to bezesporu koncepce produtkové a komunikační. Jinými slovy, společnosti masivně investují do vývoje, inovací a kvality, agresivní jsou rovněž v komunikačních kampaních (zejména reklama a PR). Přidáme-li k tomu solidní cenovou úroveň a zlepšující se systémy obsluhy trhu, začínají tradiční američtí, evropští a japonští producenti bubnovat na poplach.

 

Přístup k práci

Jednou z hlavních příčin korejského úspěchu je mimořádné pracovní nasazení na všech úrovních a obecně vztah k práci. Podobně jako se podivovali světoví producenti nad zvláštnostmi japonského systému v osmdesátých letech, dnes se stává workoholickou zemí jednoznačně Jižní Korea. Do jaké míry to je či není správné a dlouhodobě účelné, ponechme jiným úvahám, z pohledu výsledků mikro i makro sektoru , je to v tuto chvíli zřejmě správná cesta a jedním z hlavních důvodů ekonomické prosperity. Je velkým omylem domnívat se, že hlavní výhodou jsou nízké mzdové náklady (na rozdíl od Číny, Vietnamu nebo Indie)! Naopak platy jsou relativně vysoké, blížící se mzdám vyspělých evropských zemí (Itálie, Španělsko). Průměrná mzda činila v roce 2004 (zdroj OECD) 1512 EUR/měsíc, což odpovídá přibližně trojnásobku průměrné mzdy v ČR. Neuvěřitelný se zdá  počet skutečně odpracovaných hodin v zaměstnání, kde korejci s dvěma sty průměrně odpracovanými hodinami suverénně kralují světovým žebříčkům (podle OECD je to o ¼ více než v Japonsku). Známé je například pracovní nasazení zaměstnanců více jak tisícovky  malých internetových firem, situovaných na Teheran St. v Soulu ( tzv. Silcon Valey of Soeul ). Jejich pracovníci běžně pracují od 7 hodin ráno do 2 hodin v noci, kanceláře jsou vybaveny postelemi, pračkami, atd., přičemž většina zaměstnanců vůbec nejezdí přespávat domů.

 

Vzdělání

Snaha vzdělávat se je typickým znakem rozvíjejících se asijských ekonomik. Indie, Čína, Jižní Korea si v návaznosti na tamní filosofie a náboženství velmi uvědomují, že investice do vzdělání je nejlepší investicí, kterou může jakýkoliv jedinec udělat a že se mu mnohokrát vrátí. Rodiny, podniky i místní vlády vysílají studenty, manažery nebo státní zaměstnance na evropské a americké univerzity. Houževnatost a píle s jakou asiaté studují jsou ale v porovnání s anglosaským přístupem na výrazně vyšší úrovmi. Nejinak je tomu i v Jižní Koreji. Konfucionistická a buddhistická filosofie podněcuje tamní obyvatele již po staletí k trvalému vzdělávání. Staré korejské rčení dokonce říká, že „člověk bez vzdělání je jako divoké zvíře v obleku“. Mít dnes pouze jednu univerzitu je považováno v Koreji za nedostatečné, lidé na řídících funkcích mají běžně diplomy ze dvou až třech univerzit, pokud možno alespoň jeden z nich ze zámořské vysoké školy. Studenti jsou velmi pilní, studují až 14 hodin denně. Rodiny jsou doslova posedlé po zajištění univerzitního vzdělání pro své potomky a připravují je na vyhlášené korejské přijímací pohovory, znamenající vstupenku do světa úspěšných, již od útlého věku.

 

Megapole Soul

Vše podstatné v Jižní Koreji se odehrává v Soulu. V jednom z nejvýznamnějších asijských velkoměst se koncentruje obchod, politika i vzdělávání. Oficiálně žije v Soulu 11 mil obyvatel, se započtením spádových oblastí se ale jedná již o téměř dvacetimilionovou aglomeraci, což činí 40% korejské populace. V Soulu je situováno na čtyřicet univerzit, všechny významné korejské korporace, banky, obchodní společnosti zde mají svá honosná sídla v podobě mrakodrapů. Na první pohled se neliší zásadně například od Tokia. Soul není nijak zvláště hezké místo pro pobyt, typický je jeho smog, nicméně z pohledu  životního stylu má velký vnitřní náboj a je ideálním místem pro business. Jediná cesta za úspěchem v současné Jižní Koreji vede přes Soul.

Negativa

 

Chaebol korporace

O tzv. chaebol (někdy též jaebol) strukturách kolují nejrůznější historky, ne vždy ovšem odpovídající realitě. Jedná se o obrovské korporace, ovládané rodinnými klany, velmi silně podporované vládními institucemi. Chaebol (v korejštině sdružení podniků) vznikaly ve druhé polovině 20. století po vzoru japonských zaibatsu. Základní rozdíl byl ovšem ve způsobu financování. Zatímco zaibatsu byly obvykle napojeny na banky, chaebol byly silně podporovány státními institucemi. Korejské vlády  znárodnily bankovní sektor a rizikový kapitál do chaebol podniků tak plynul ze státních, nikoliv privátních zdrojů. Jejich úspěch byl v očích mezinárodních organizací vnímán s určitou skepsí, neboť korejské vlády tak podporovaly i neprofitabilní společnosti. Celý systém je navíc úzce svázán s ekonomickým růstem země jako celku a tím i růstem celého regionu. V době regionální ekonomické krize v druhé polovině devadesátých let se tak čtvrtina korejských výrobců dostala do neschopnosti splácet úvěry. Chaebol obvykle zaměstnává desítky tisíc zaměstnanců a vytváří obrat v desítkách miliard dolarů. Struktura vlastnických účastí je velmi spletitá, typický chaebol zahrnuje vlastní pojištovny, telekomunikační firmy, logistické společnosti, výrobu automobilů, elektroniky, lodí, stavební ,  realitní a developerské společnosti, obchodní centra. Takovýchto gigantů stále existuje několik desítek, nejznámějšími jsou Samsung, Hyundai, LG, Hanhwa. I přes snahu doplnit tyto subjekty zejména menšími a středními firmami, je jich vliv na celkovou ekonomiku země stále velký. Deset největších chaebol korporací generuje stále 60 % celkového HDP země a činí tak korejskou ekonomiku velmi zranitelnou. Pozitivum chaebol struktur pro z pohledu našich  dodavatelů je relativní bezpečnost v rámci platebního styku, tzn. banky na ně bezproblémově vystavují akreditivy, příp.se zaručuji za platby. Na druhou stranu jsou si tyto typy podniků vědomi své síly a vyjednávací pozice, což se projevuje zejména v tvrdém cenovém smlouvání.

 

Absence malých a středních podniků

V rozvinutých ekonomikách generují malé a střední podniky až 50% celkového HDP, na celkové zaměstnanosti se podílejí rovněž více jak z 50%. Jsou nezbytným elementem pro vyvážené ekonomické prostředí, doplňují mezery na trhu, jsou aktivní v sektoru služeb a obchodu, flexibilní ve výrobních inovacích. Sice obvykle neplatí vysoké daně, ale zaměstnávají velké procento populace a podporují tím stabilitu národních nebo regionálních ekonomik a bank, udržují zdravé konkurenční prostředí, zvyšují kvalitu služeb. V důsledku vzniku chaebol podniků se v podstatě v Jižní Koreji  rozvoj malého a středního podnikání zastavil. To mělo velmi neblahý vliv na celkové podnikatelské klima, zvyšovala se míra rizika bank, pojišťoven a přirozeně i země jako celku. I náhodný návštěvník Soulu zaregistroval fakt, že se setkává buď s přepychovými mrakodrapy chaebol korporací nebo tržnicemi se stánky s plátěnou střechou. Chyběl malý a střední kultivovaný obchod a kvalitní služby na světové úrovni. Teprve po ekonomické krizi v devadesátých letech se situace postupně mění, malé a střední firmy začínají být silně podporovány, vznikají pružné střední podniky, mimo struktury chaebol a tržní prostředí se začíná postupně vyrovnávat. Typické je to například v odvětví mobilních operátorů nebo internetových služeb.

 

 

Protekcionismus

Zmíněný chaebol systém má ještě další negativní faktory spojené s jejich fungováním. Vysoká míra provázanosti a zejména míry závislosti mezi chaebol strukturami a státními organizacemi v důsledku znamenalo vytvoření silné ochranářské politiky vládních institucí směrem k privátnímu sektoru. Tento postup, který mimochodem není v asijských ekonomikách nijak ojedinělý dospěl  v Jižní Koreji do nejabsurdnějších situací. Nejenže se tím silně podporovala korupce, ale míra ochrany v určité fázi přerostla podporu ve formě finančních zdrojů nebo legislativních výhod. Začal se velmi narušovat právní systém, například boj proti ekonomické kriminalitě byl naprosto neúčinný. Exemplární tresty vyspělých zemí za ekonomicko-manažerské delikty byly a stále jsou nesrovnatelné s postihy v Jižní Koreji. Tresty pro vrcholové korejské manažery nebo vlastníky jsou spíše symbolické, odůvodnění (narušilo by se tím hospodářství celé země ) jsou ve světě neakceptovatelná. Celý systém tak v důsledku vytvořil síť nepostižitelných elit. Situace se ale postupně vylepšuje, rozvojem malého a středního podnikání vzniká větší konkurenční prostředí, státní instituce se stávají na rodinných chaebol klanech méně závislými.

 

Soused – Severní Korea

Tvářit se že si neuvědomujeme, že severokorejská armáda je několik desítek kilometrů severně od Soulu a že necítíme trvalé napětí z nevyzpytatelného souseda , disponujícího atomovou zbraní, není možné. Korejský poloostrov a zejména jeho demilitarizační zóna (tzv. DMZ), nacházejícího se pouhých 55 km od srdce Jižní Koreji, Soulu, patří k nejkomplikovanějším místům na světě. Takováto forma hmotných hranic mezi bohatým, prosperujícím státem a zcela upadající komunistickou zemí, není již nikde na světě. Obavy jsou patrné na každém kroku. Tolik zmiňovaná reunifikace, tedy znovusjednocení je všudypřítomná, ale pro jihokorejce současně velmi vzdálená. Ekonomické,  technologické , politické a zejména sociologické rozdíly jsou natolik propastné, že se  o případném sjednocení hovoří v řádu generací. Jižní Korea bude prosazovat postupnou cestu k obnově velkého korejského státu. Prvním krokem musí být okamžité zastavení vojenských potyček v DMZ, poté se očekává oživení turistického ruchu, posléze ekonomická spolupráce a teprve následně bude možné hovořit o reunifikaci. Jihokorejci zásadně odmítají tzv. německý model sjednocení, který je  vzhledem ke zmíněným hlubokým rozdílům, prakticky nerealizovatelný.

Jižní Korea

cyklus článků o možnostech českých malých a středních podniků na emerging markets 

Marketing Magazine č.7-8/2007

Autor : Karel Havlíček, místopředseda AMSP ČR, generální ředitel SINDAT


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« srpen »
  Po Út St Čt So Ne
31   1 Setkání k... (Akce)
1. 08. 2017, 08:59 - 1. 08. 2017, 23:59
Jednání na MPO ke... (Akce)
1. 08. 2017, 09:15 - 1. 08. 2017, 23:59
2 Setkání AMSP ČR s... (Akce)
2. 08. 2017, 09:00 - 2. 08. 2017, 23:59
3 4 5 6
32 7 Jednání se... (Akce)
7. 08. 2017, 09:16 - 7. 08. 2017, 23:59
8 9 Setkání partnerů... (Akce)
9. 08. 2017, 09:17 - 9. 08. 2017, 23:59
10 11 12 13
33 14 15 Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 07:49 - 15. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 10:28 - 15. 08. 2017, 23:59
16 Setkání k... (Akce)
16. 08. 2017, 09:01 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
17 Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:50 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:51 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR s... (Akce)
17. 08. 2017, 10:29 - 17. 08. 2017, 23:59
18 Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:51 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:52 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání k... (Akce)
18. 08. 2017, 09:17 - 18. 08. 2017, 23:59
19 20
34 21 Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR a... (Akce)
21. 08. 2017, 10:30 - 21. 08. 2017, 23:59
22 Jednání vedení... (Akce)
22. 08. 2017, 07:54 - 22. 08. 2017, 23:59
Setkání k... (Akce)
22. 08. 2017, 09:02 - 22. 08. 2017, 23:59
Jednání projektu... (Akce)
22. 08. 2017, 10:30 - 22. 08. 2017, 23:59
23 Jednání předsedy... (Akce)
23. 08. 2017, 10:31 - 23. 08. 2017, 23:59
24 Zahájení Země... (Akce)
24. 08. 2017, 09:03 - 24. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
Účast předsedy... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
25 Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:06 - 25. 08. 2017, 23:59
Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:07 - 25. 08. 2017, 23:59
26 27
35 28 Účast předsedy... (Akce)
28. 08. 2017, 09:07 - 28. 08. 2017, 23:59
29 30 Tisková... (Akce)
30. 08. 2017, 09:08 - 30. 08. 2017, 23:59
31 DR AMSP ČR (Akce)
31. 08. 2017, 09:08 - 31. 08. 2017, 23:59
     

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.