Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg


Nadrovníková Afrika není jen Rallye Paříž-Dakar

 

Vytvořit si ucelený názor na africký kontinent není vůbec jednoduché. Jinak bude na Afriku nahlížet turista, jinak politik, jinak podnikatel. Zatímco jedni v ní mohou vidět kontinent sužovaný bídou a válkami, schopné podniky rozpoznaly obrovský a nedotčený potenciál a již dnes si připravují v Africe obchodní kanály, usilují o spojování s tamními firmami, vědomi si očekávaného růstu vybraných regionů. Které jsou ovšem zmiňované země budoucnosti? Jako první jsme v našem seriálu o emerging markets představili Jižní Afriku, která je z černého kontinentu jednoznačně zemí nejvyspělejší, pro mnohé zemí zaslíbenou , zemí bohatou a podnikatelsky rozvinutou. Cesty  světových podnikatelů po Africe obvykle začínají právě v JAR, zejména v silné průmyslové oblasti Gauteng, jemuž vévodí dvě významná města Johannesburg a Pretoria. V této středozemní oblasti Jižní Afriky se generuje více jak 10 % HDP celého kontinentu. Bylo by ale velkou chybou omezit se pouze na obchody a investice v Jižní Africe. Velmi zajímavým regionem se v posledních letech stává oblast nadrovníkové, západní Afriky, a to jak francouzské, tak anglické , částečně i portugalské zóny. V těchto regionech , které se velmi rychle rozvíjejí je překvapivě poměrně vyspělé podnikatelské prostředí, jsou zde etablovány silné evropské banky a je zde relativně vzdělaná pracovní síla. Co je ale možná nejdůležitější, obyvatelé jsou velmi pracovití a snaživí, což již například nelze prohlásit o zemích severní a střední Afriky. Země středu Afriky a východu jsou naopak z podnikatelského hlediska velmi komplikované - chudoba, války , AIDS a polodemokratická prostředí obvykle tuzemské podnikatele odradí. Snad ještě trojice zemí Keňa, Uganda a Tanzanie by mohla být ve střednědobém horizontu zajímavou destinací. Přes všechny problémy současné Afriky je to ale oblast, která rozhodně stojí za pozornost. Důkazem je astronomicky rostoucí obchod s Čínou, kterého se tolik obávají jak Evropané tak i Američané.
Podobně jako jiné emerging markets je Afrika  kontinentem mnoha tváří, pro něž je charakteristický mimořádný kontrast mezi těžko představitelným bohatstvím jedněch a nebývalou chudobou těch druhých. Afrika je prvním vývozcem zlata a diamantu na světě, jen nemnoho Afričanů z toho ale má užitek. Uspět v současné Africe znamená pochopit místní specifika, porozumět rozdílným mentalitám a kulturám a pokusit se nahlížet na hodnoty a obchod jejich úhlem pohledu. Implementovat do těchto teritorií evropsko-americký styl jednání a dobývání , se setkává s mimořádným odporem místních  a nevede k dlouhodobému úspěchu. Africké státy se snaží o regionální integraci , což velmi usnadňuje obchodní aktivity ve státech stejného regionu. I když kontinent se 700 miliony obyvatel a velmi rozmanitou kulturu, kde se mluví 4000 jazyky a dialekty se může zdát být neřiditelným celkem, existují organizace pro regionální integraci, které fungují  na podobném principu jeko například EU, kde volný pohyb lidí a zboží je garantován stejně jako harmonizace ekonomických a legislativních aktivit členských států. Nepokoušet se dnes dobývat zajímavé nadrovníkové země západní Afriky rovná se ztrácet příležitost na zajímavých současných, ale zejméma budoucích trzích. Číňané to pochopili, někteří Evropané rovněž, přesto tuzemské podniky mají k těmto regionům stále nedůvěru. Přitom právě zde může být velká šance bohatnout a pokud nebudeme aktivní již nyní a budeme vyčkávat a čekat na úspěch těch před námi, budeme podobně jako ve Vietnamu nebo v Rusku opět těmi druhými. Znamená to povznést se nad předsudky, nebát se a nevnímat tyto země jako nevyzpytatelné, nebezpečné a chudé pouště, kde největším zážitkem je jednou za rok projíždějící kolona Rallye Paříž – Dakar. Není tomu totiž tak.

  

Organizace sdružující země nadrovníkové Afriky

 

ECOWAS/CEDEAO (Economic Community of West African States/ Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), který shromažduje 15 členských států západní Afriky a s 300 miliony obyvatel tvoří pátý největší trh na světě. Umožňuje volný pohyb lidí a zboží ,  95% migračních proudů se uskutečňuje uvnitř společenství.

 

UEMOA: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine zahrnující 8 států: Benin, Burkina Faso, Pobřeží Slonoviny, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal a Togo s jednotnou měnou: západoafrický frank, jednotnou celní politikou a jednotným úředním jazykem: Francouzština. Uvnitř UEMOA je celní tarif jednotný pro zboží dovážené ze zemí mimo společenství a činí maximálně 20% celkové hodnoty zboží. Také sazba DPH se harmonizovala na 15 až 20%. Pětice členských států (Benin, Burkina Faso, Niger, Pobřeží Slonoviny a Togo) zašla ještě dál a uzavřela takzvanou dohodu Conseil de l‘Entente, která nabízí příslušníkům zemí s vízovou povinností jednotné vízum fungující jako Shenghenské vízum.

 

CEMAC: Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale: společenství šesti států užívajících jednotnou měnu středoafrický frank tj. Kamerun, Kongo, Gabon, Roníková Guinea, Středoafrická Republika a Čad. Kromě Rovníkové Guineje kde se mluví portugasky, všechny státy tohoto společenství sdílejí francouzštinu jako úřední jazyk.

  

Vybraná teritoria nadrovníkové Afriky

 

Senegal

Jedná se o nejstarší francouzskou kolonií na africkém kontinentu (od roku 1840 ) , přičemž vztahy s Francií jsou stále nadstandardní a velmi silné . Senegal je všeobecně považován za jednu z nejstabilnějších demokracií v Africe. I proto nabízí zajímavé příležitosti pro podnikání , země je otevřena evropským exportérům.  12,5 milionu obyvatel , růstem HDP blížící se šesti procentům, nízká inflace činí ze země poměrně stabilní ekonomickou zónu s vysokou perspektivou . K nejvýznamnějším obchodním partnerům Senegalu patří mimo již zmiňované Francie i Indie, Itálie, USA a přirozeně státy ECOWAS. Země importuje hlavně chemické výrobky, dopravní prostředky, náhradní díly a stavební materiály. Dovoz zboží do země v hodnotě nad 760 EUR při paritě CIF  musí být zajištěný domicilovanou směnkou u autorizované banky. V poslední době zažívá  velký boom stavebnictví, budují se nové  infrastruktury jako letiště, plážové turistické resorty, hotely a kongresová centra mmj. z důvodu připravovaného významného summitu - zasedání Organizace Islamské Konference v roce 2008.  Francouzština je stále, společně s Wolfem, úředním jazykem, nicméně v obchodních vztazích je Senegal otevřen komukoliv. «La relation franco-africaine traditionnelle est probablement dépassée aujourd’hui („Tradiční francouzsko-africký vztah je dnes pravděpodobně  již minulostí“)». Takto se vyjádřil generální ředitel CMA CGM  Alain Wils po prohře ve výběrovém řízení pro 25letou správu Dakarského přístavu, kdy byl poražen dubajským Ports World. Jeho výroky mluví za vše. Vliv Francie na své bývalé kolonie je sice pořád velký, ale tyto státy se začaly uvědomovat, že mohou velmi dobře profitovat ze spolupráce s dalšími zeměmi , zejména Čínou, USA, Blízkým a Dálným Východem.

 

Skutečnost že Senegalci jsou z 94% muslimové  , zakořeněné  francouzské obchodní dovednosti a jazykové vybavení  z nich činí  cílevědomé a tvrdé obchodníky.  Vždy je třeba pečlivě prozkoumat podmínkyobchodu , zásadou je nenechat se vydírat. Kompromisu dosáhneme zásadně díky ústupku, který uspokojí obě strany.

 

Dovozní bariéry nejsou aplikovány při exportu do Senegalu ani do dalších zemí společenství UEMOA s výjimkou zboží která můžou byt zdraví nebezpečná. Místní dovozce musí ale nejdříve získat dovozní licenci a senegalská vláda stejně jako většina států UEMOA svěřují předexportní inspekce u vývozce mezinárodním organizacím jako COTECNA, BIVAC, BUREAU VERITAS apod., přičemž právě spolupráce s těmito organizacemi může byt obtížná.

 

V Senegalu existuje pevná parita franku vůči euru : 1EUR=655,95 XAF.  Bankovní sektor funguje velmi dobře což je opět dobrou zprávou exportéry, pohledávky se zajišťují běžným způsobem ( L/C, D/P , D/A ) , čehož je třeba využít a nepřistupovat k jiným nekonvenčním metodám, což se může vymstít.

  

Benin

Další teritorium  pod silným francouzským vlivem. Benin je  přezdíván latinskou čtvrti Afriky , a to zejména díky své překvapivě početné a vlivné  intelektuální skupině obyvatel. Tato malá země měla  mnoho společného s Československem, minimálně sdílela velmi podobný osud, byť časově kratší. Od roku 1972 byla tzv.africkou kolonií Sovětského svazu v Africe, a to až do roku 1989, kde se díky „ beninské sametové revoluci“ stala vůbec prvním demokratickým státem kontinentu.

 

Benin již šestým rokem po sobě prožívá velmi solidní a rostoucí ekonomický růst ( HDP trvale roste kolem 5%)  čímž si mmj.  vysloužil  v roce 2005 úlevu svého zahraničního dluhu ve výši 460  mil USD od MMF a Světové banky.  Růst HDP na 2007 se odhaduje na 6,5%. Liberální politika státu se projevuje velmi zajímavými podmínkami pro soukromý sektor , lákáním zahraničních investorů, podporují se oblasti zpracovávání zemědělských produktů, rozvoj nových technologií, turistický  ruch. Díky svému regionálnímu přístavu a sousedství s nigerijským gigantem je Benin tranzitním státem jak pro Niger, Togo, Burkina Faso  tak i pro Nigerii. Služby činí 50 % HDP.

 

Pobřeží slonoviny

Významná země, další z tzv.francouzské zóny čítá 18 milionů obyvatel. Ekonomická pozice je ve srovnání s Beninem a Senegalem  ovšem horší. Růst HDP se pohybuje mezi 2-3% a na zemi je patrný vliv občanské války z let 1999-2006. Dříve hospodářský tahoun západoafrického ekonomického společenství UEMOA se dnes ale opět staví na nohy a mohl by být opět jedním z velmi perspektivních trhů. V každém případě dnes nemá, podobně jako již zmíněné země,  žádné zásadní bariéry, omezující evropským firmám expandovat na tomto teritoriu.

 

Ropa je podobně jako v okolních zemích jednou z nejlukrativnějších obchodních komodit, země je ale rovněž významným světovým producentem kávy, kakaa a palmových produktů . Pro potencionální investory stojí za připomenutí objev nových ložisek ropy a zemního plynu , čímž se zřejmě v nejbližších letech zásadně zvýší  podíl ropných produktů na hospodářký růst země.  Zakládají se společnosti zaměřující se na distribuci ropných produktů. Chemický průmysl je v Pobřeží slonoviny jedním  z nejvyspělejších v západní Africe , místní podniky patří mezi špičkové producenty maziv , silné jsou i v těžařském sektoru . jJe pravdou, že Pobřeží slonoviny je spíše exportně orientovanou zemí, což ale díky přísunu deviz velmi pozitivně ovlivňuje tamní ekonomiku, země se stává poměrně stabilní, banky fungují velmi komfortně a jsou schopny připravit pro své klienty – v tomto případě i importéry – standardní podmínky, které zaručují zahraničním firmám bezpečné dodávky a platby.

  

Gabon

Nikoliv nepodstatnou zemí s francouzským  vlivem je  1,5 milionový Gabon. Malý , ale výkonný. Tak lze charakterizovat nenápadný stát , ovšem jeden z nejbohatších členských států středoafrického ekonomického společenství CEMAC. Poměrně stabilní ekonomika, sice s nízkým růstem (2%) , ale díky ropě , která v důsledku všech aktivit s ní spojených  generuje 50 % celkového HDP země , patří mezi vyhledávané destinace. Gabon je významným těžařem dřeva, uranu, manganu, tak jako okolní země je významným producentem kakaa, kávy, v chemickém průmyslu je silný v oblasti kaučuku, plastů, a oleje.  K nejvýznamnějším partnerům Gabonu patří Francie, USA, Čína, Thajsko a státy CEMAC . Podobně jako v Senegalu a ostatních zemích tzv.francouzské zóny , je vliv Francie všudypřítomný, ovšem v obchodě klesající, a to zejména na úkor Číny. Díky ropě se daří dodávat do Gabonu hlavně chemické výrobky, dopravní prostředky, ale i náhradní díly hlavně pro lodě, stavební materiály a potravinářské výrobky.

 

 

Na africké poměry je v Gabonu vysoká gramotnost 64% , hlavní úřední jazyk je francouzština každý Gabonec starší 15 let dokáže francouzsky mluvit i psát. I v důsledku tohoto patří gabunští manažeři k nejtvrdším vyjednavačům v regionu Západní Afriky.

 

Nigérie

Nejvýznamnější země nadrovníkové Afriky tzv.britské zóny .Západoafrický ekonomický gigant se 135 miliony obyvatel  (je nejlidnatější zemí Afriky) v kombinaci s rozlohou čítající téměř 1 mil km2  , jsou faktory , budící velký respekt. V poslední době jedna  nejdiskutovanějších zemí Afriky, o níž koluje řada polopravdivých mýtů.

 

Nesmírně lákavý trh vyvažují pověsti o nigerijských podvodnících, podložené mnoha reálnými, ale i smyšlenými příběhy. Nedůvěru vůči regionu ještě podtrhuje cílená a dlouhodobá internetová kampaň pseudonigerijských skupin po celé Evropě, hlásající kterak pohádkově zbohatneme, budeme-li investovat do prazvláštních projektů. Internetová kampaň je úsměvná, podobná známým fintám ruských podnikavců, prodávající počestné slovanské krasavice do západních zemí, aniž by kdy nějakými disponovali. Existuje-li skutečně někdo, kdo takto zaslal blanco prostředky do Nigérie, či tam dokonce s vysokou hotovostí přiletěl, je to spíše známka lidské hlouposti. Přišli-li tito podnikatelé takto o všechny svoje úspory, lze s nadsázkou konstatovat, že se tak stalo správně, neboť alespoň nezpůsobí někomu jinému  problémy , plynoucí z jejich dalšího podnikání.

 

V každém případě je ale nezbytné být navýsost opatrný. Velká země nejenže skýtá nevídané šance ke zbohatnutí, ale logicky je v ní i skutečně velká skupina podvodníků a těch , kteří chtějí parazitovat na neznalosti prostředí chtivých evropských podnikatelů. Tak jako se stahují kriminální individua do bohatého Johannesburgu v Jižní Africe, tak se pohybují podobné skupiny v Nigérii. Pravdou je , že zatímco v JAR , jsou tito dobrodruzi tvrdě postihováni a pořádek garantují skutečně velmi  nekompromisiní policejní složky, tak je v Nigérii pro tyto podvodníky výrazně více místa, mmj. i v důsledku silné korupce.

To ovšem neznamená, že tam neexistují slušní a seriózní partneři. Nejenže existují, ale je jich naprostá většina. Vzhledem k tomu, že tam velmi solidně funguje bankovní sektor, je možné získat bankovní reference , případně záruky, čímž se , jedná-li se o bonitní banku, okamžitě prokáže, jestli komunikujeme  se slušným partnerem. Je nezbytné dodávat do Nigérie pouze na bázi L/C , přirozeně úplně nejlepší variantou jsou předpaltby, akceptuje-li je odběratel. Protože ale nigerijští podnikatelé vědí o stupni nebezpečí, které zahraničním dodavatelům hrozí, seriózní partneři nám bankovní garance , minimálně v podobě L/C nabídnou okamžitě . Nigérie je zajímavá a o obchod v ní usilují zkušenější obchodníci – zprostředkovatelé a různí agenti  – z Anglie, Francie, Itálie nebo Libanonu. Je to bezpečnější cesta jak exportovat do Nigérie, ale je třeba si uvědomit, že hlavní obchodní rozpětí realizují tito agenti a přicházíme tím nejen o vysoký profit, ale i o přímé vztahy na nigerijské zákazníky. Tito zprostředkovatelé nás mohou kdykoliv vyšachovat ze hry.

 

Nigérie patří mezi nejbohatší země kontinentu, HDP roste trvale kolem 6%, je předním světovým producentem ropy a zemního plynu.  Ropa rovněž tvoří hlavní položku celkového HDP , následují kakao, káva, kaučuk a uhlí . Země dováží hlavně stroje, dopravní prostředky, potravinářské a chemické výrobky. K nejvýznamnějším partnerům Nigerie patří USA, Velká Britanie, Francie, Čína, Německo a Brazílie, ale nigerijští  obchodnící jsou  známi tím, že dokáží obchodovat s kýmkoliv na světě, nemají předsudky.   Málo se ví i to , že Nigerie má vysokou gramotnost - 68%,  což je na africké poměry vysoké číslo. Úředním jazykem je angličtina.

 

Díky své míře gramotnosti a anglickému pragmatismu jsou nigerijští manažeři velmi tvrdými vyjednavači, jedněmi z neschopnějších v Africe, jsou velmi sebevědomí. Vzhledem k tomu, že velmi znají co to je podvodné jednání, jsou poměrně nedůvěřiví a zpočátku velmi nároční. Očekávají průběžné ústupky v podmínkách, na které se musíme předem připravit. Nikdy ovšem nesmíme ustupovat v zabezpečení našich rizik, tzn. záručních podmínek plateb.Vzhledem k pošramocené pověsti podnikatelského prostředí Nigérie, to ale ani tamní obchodníci nepožadují a soustřeďují se spíše na vyjednání cenových podmínek, případne vyžadují exkluzivitu pro distribuci našich produktů.

NADROVNÍKOVÁ AFRIKA

cyklus článků o možnostech českých malých a středních podniků na emerging markets 

Marketing Magazine č.11/2007

Autor : Karel Havlíček , místopředseda AMSP ČR, generální ředitel SINDAT


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« srpen »
  Po Út St Čt So Ne
31   1 Setkání k... (Akce)
1. 08. 2017, 08:59 - 1. 08. 2017, 23:59
Jednání na MPO ke... (Akce)
1. 08. 2017, 09:15 - 1. 08. 2017, 23:59
2 Setkání AMSP ČR s... (Akce)
2. 08. 2017, 09:00 - 2. 08. 2017, 23:59
3 4 5 6
32 7 Jednání se... (Akce)
7. 08. 2017, 09:16 - 7. 08. 2017, 23:59
8 9 Setkání partnerů... (Akce)
9. 08. 2017, 09:17 - 9. 08. 2017, 23:59
10 11 12 13
33 14 15 Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 07:49 - 15. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 10:28 - 15. 08. 2017, 23:59
16 Setkání k... (Akce)
16. 08. 2017, 09:01 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
17 Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:50 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:51 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR s... (Akce)
17. 08. 2017, 10:29 - 17. 08. 2017, 23:59
18 Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:51 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:52 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání k... (Akce)
18. 08. 2017, 09:17 - 18. 08. 2017, 23:59
19 20
34 21 Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR a... (Akce)
21. 08. 2017, 10:30 - 21. 08. 2017, 23:59
22 Jednání vedení... (Akce)
22. 08. 2017, 07:54 - 22. 08. 2017, 23:59
Setkání k... (Akce)
22. 08. 2017, 09:02 - 22. 08. 2017, 23:59
Jednání projektu... (Akce)
22. 08. 2017, 10:30 - 22. 08. 2017, 23:59
23 Jednání předsedy... (Akce)
23. 08. 2017, 10:31 - 23. 08. 2017, 23:59
24 Zahájení Země... (Akce)
24. 08. 2017, 09:03 - 24. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
Účast předsedy... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
25 Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:06 - 25. 08. 2017, 23:59
Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:07 - 25. 08. 2017, 23:59
26 27
35 28 Účast předsedy... (Akce)
28. 08. 2017, 09:07 - 28. 08. 2017, 23:59
29 30 Tisková... (Akce)
30. 08. 2017, 09:08 - 30. 08. 2017, 23:59
31 DR AMSP ČR (Akce)
31. 08. 2017, 09:08 - 31. 08. 2017, 23:59
     

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.