Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg


V čem si nerozumí bankéři s podnikateli? Co doporučují banky? Jaké jsou trendy v úvěrování, financování investic a inovací?

Seminář pořádaný AMSP ČR a Českou bankovní asociací s partnerstvím ČMZRB dne 15.6.2011 v Praze se zaměřil zejména na to, v čem si nerozumí bankéři s podnikateli, jaké jsou obecné trendy v korporátním úvěrování, možnosti a omezení bank, jaké jsou možnosti spolupráce s Evropskou investiční bankou a financování začínajících podniků, dále financování inovací, investic, a jaké jsou programy podpory malého a středního podnikání v r. 2011 zprostředkovávané Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Zmíněny byly také očekávané negativní dopady připravované celosvětové právní normy na přiměřenost bankovního kapitálu a likvidity BASEL III. jak na banky, tak na podniky, zejména na MSP (viz článek v našem eNewsletteru v 4/2011).

Výtah z jednotlivých vystoupení:

 

ČBA-Česká bankovní asociace – Josef Tauber, výkonný ředitel

 • V ČR se hodně spoří, banky jsou dobře kapitalizovány, mají více zdrojů než úvěrů;
 • banky podléhají přísnému dohledu regulátory trhu (ČNB) – „obezřetné bankovnictví“, mnoho požadavků úvěrového procesu souvisí s požadavky regulátora
 • žene se sem „regulatorní smršť“ (Basel III, záchranné fondy, daně, regulace odměňování, SIFIs, pojištění vkladů apod.)
 • dříve měly menší banky horší pozici jako nestabilní, dnes mají problém velké banky, které rozkýve celosvětová krize
 • nové možnosti – komunikace podniků a firem, co kdo potřebuje, vzájemné pochopení apod.
 • Basel III a Směrnice Sovlency II bude mít významný globální dopad na financování evropské ekonomiky a zejména na financování malých a středně velkých evropských společností. Jejich financování bude v budoucnu ještě náročnější vzhledem ke kumulativním účinkům různých pravidel obezřetného podnikání v kombinaci s jinými finančními reformními opatřeními.
 • Zejména malé a střední podniky budou mít ztíženou pozici při získávání úvěrů, a sice v celé jejich lhůtní škále, přičemž pravděpodobně nejvíce budou zasaženy úvěry investičního, tedy dlouhodobého charakteru.

 **********

 Komerční banka - Radko Belada, vedoucí marketingu pro retail

 • Krize znamenala větší opatrnost v přístupu k financování
 • 27 % malých a středních podniků (MSP) využilo některý z úvěrových produktů KB
 • 32 % využívá pro své podnikání úvěr (tj. každý třetí)
 • Největší penetrace úvěrů je u firem s obratem nad 25 mil. Kč
 • Každá 3. firma s obratem nad 1 mil. Kč využívá úvěr
 • Kolik si půjčují klienty?
  • 25-30 % 100 – 500 tis. Kč (nejvíce)
  • 13-21 % 500 tis. – 1 mil. Kč
  • 20-32 % 1 mil. – 5 mil. Kč
 • Tržní podíl KB – 32-38 %
 • 250 tis. Klientů je ze segmentu MSP, KB – 400 obchodních míst
 • Pozice KB v segmentu MSP: 37,8 %, banka č. 2 – 25,4 %, banka č. 3 – 19,8 %
 • Hodnocení MSP z pohledu KB:
 • Speciální rating pro podnikatele a malé firmy, ukazatele: finanční, nefinanční, personální a behaviorální
 • Daňové přiznání živnostníka nebo malé firmy je pro banku málo čitelné díky daňové optimalizaci
 • PROFI úvěr (rychlý úvěr) – produkt KB – banka poskytuje na základě ratingu chování klienta – žádné finanční výkazy ani daňové přiznání, úvěr dostupný podnikateli již po 6 měsících vedení podn. účtu, po 12 měsících se mohou částky zvyšovat
 • Financování začínajících podniků:
  • spec.program pro vybrané profesní skupiny (např. lékaři)
  • projektové financování – např. developerské projekty
  • financování nově vzniklých společenství vlastníků jednotek, bytových družstev
  • financování nově vzniklých firem na základě podnikatelského záměru:
   • s podporou ČMZRB
   • ostatní – na základě individuálního posouzení podnikatelského záměru, tj. zejména
    • zkušenost žadatele o úvěr s daným oborem podnikání,
    • vlastní zdroje, které může vložit,
    • reálnost podnikatelského záměru s ohledem na konkurenční prostředí daného odvětví
    • možnosti zajištění podnikatelského úvěru
 • Poradenství KB:
  • Spolupráce s EIB-Evropskou investiční bankou – v letech 2006, 2010 a 2011 celkem 3 úvěrové smlouvy na 111 mil. €
  • Celá částka byla alokována pro MSP ve formě zvýhodněných úvěrů
  • Municipální program:
   • S grantem EK – munic.infrastruktura (ČOV), objem 19 mil. Kč
   • EIB úvěr pro MSP – 90 mil.€, úrokové zvýhodnění pro klienty 0,3 % p.a.,
   • úvěry se splatností min. 2 roky pro společnosti do 250 zaměstnanců, čerpáno 21 mil. Kč
   • Plánovaná spolupráce – nová smlouva na 50 mil. € - získání financování pro MSP

 **********

 Raiffeisenbank – Václav Štětina, ředitel firemního bankovnictví

 • R. 2018 vstoupí v platnost BASEL III. – ovlivní významně banky i trh
 • Banky budou muset držet více kapitálu a v jiné struktuře
 • Přísnější požadavky na likviditu
 • Menší cykličnost (povinné rezervy kapitálu)
 • Přísnější řízení a regulace rizika, TZN.:
  • Úvěrování firem se stane méně profitabilní, dostupnost úvěrů se zhorší
  • Banky se začnou kvůli požadavkům na likviditu zajímat více o depozita
 • DOPORUČENÍ: diverzifikujte své zdroje!  :
  • Pokles podílu bankovních úvěrů na financování
  • Zvažte využití leasingu a faktoringu
  • Možností je vstup na burzu pro MSP (New Connect Polsko)
  • Případně zvažte vstup nového partnera (venture capital)
 • DOTACE jako zdroj financování Vašich investic:
  • 2007-2013 alokováno ve strukturálních fondech 753 mld. Kč, přiznáno je 470 mld. Kč., tedy 280 mld. zbývá ještě rozdělit
  • OPPI-Operační program Podnikání a inovace – přiznáno 43 mld. Kč, 12 mld. Kč vyplaceno
  • ČMZRB – program PROGRES
 • AKVIZICE – koupě jiné společnosti nebo prodej části své
 • REZERVY nad zlato – vzít v úvahu, že:
  • Plány Vám nevyjdou na 100 %
  • Ne všechny pohledávky budou včas zaplaceny
  • Nákladové položky mohou rychle růst – volatilita cen ropy a energií
  • Udržujte zdravý podíl vlastních zdrojů
  • Firmy, které neměly dostatek zdrojů padly a zvýšil defaulty bank
 • ZAJISTĚTE SI RIZIKA:
  • Umět rizika pojmenovat
  • Umět rizika ošetřit
  • Pokud platíte v cizí měně nebo dostáváte zaplaceno, zajistěte si kru (volatilita kurzu CZK/EUR byla v posledním roce 4 % !!)
  • U dlouhodobých investičních úvěrů na pohyblivé úvěrové sazbě, zajistěte si úrokové riziko a budete vědět, kolik budete platit
  • Dostupný je i komoditní hedging pro např. elektřinu, ropu, průmyslové kovy
 • KONKURECNE MÁ 2-3 BANKY, CO VY?
  • Optimalizujte množství bank
  • Diverzifikace zdrojů financování
  • Možnost srovnávání
  • Možnost alternativy, když se nedomluvíte s 1.bankou
  • Banky ale budou požadovat Vaše finanční toky a neúvěrové produkty
 • NEJENOM na ceně záleží:
  • Důležitost jednotlivých atributů banky
  • Co firmy považují za nejdůležitější u banky?
   • Stabilitu
   • Plnění slibů daných klientovi
   • Důvěryhodnost
   • Vstřícnost personálu
   • Nejen firmy, ale i banky se budou muset přizpůsobit novým podmínkám
   • Banky budou must být inovativní – nové proudkem zejména v neúvěrové (služby, know-how, poradenství)
   • Na důležitosti vzrostou atributy jako nápaditost, množství a kvalita poskytovaných služeb
   • Kvalita banky se pozná podle jejích poradců!
   • Zvyšuje se kvalita poradců, vstřícnost vůči klientovi, dostupnost, ochota,
   • Rezervy bank v proaktivitě

 **********

Česká spořitelna – Pavel Nejman, ředitel Komerčního centra Praha-západ

 • INOVACE
  • Strategická oblast, cílový segment: MSP
  • Podpořit inovativní firmy napříč průmyslovými odvětvími
   • Poskytnout na míru šité a komplexní financování inovativních projektů včetně odborného poradenství
   • Program TOP inovace
   • Posílit vlastní portfolio - „Motivovat firmy být inovativní“
   • Definici inovace převzali od CzechInvestu z OPPI
   • Program TOP INOVACE:
    • Komplexní program
    • 1. Banka na trhu, kdo s tím přišel
    • Součást dlouhodobého záměru ČS
     • 3 složky programu: standardní bankovní produkt, nadstandardní služby, nefinanční složka
     • Základní struktura financování:
      • Investiční úvěr:
       • Středně-, dlouhodobý charakter
       • Pevná / plovoucí úroková sazba
       • Dotace – využití
       • Možné refinancování z dokončených projektů
       • Investiční úvěr TOP PODNIK 2
       • Provozní financování
        • Profinancování DPH projektů
        • Krátkodobý úvěr
        • Kontokorentní /termínovaný úvěr
        • Princip a konstrukce úr.sazby
        • Princip maximální sazby (vyplatí se na delší období)
        • Výhodné pro menší úvěry
        • Splatnost úvěru – 5 nebo 7 let
        • Max. výše úvěru 50 mil. Kč
        • Pravidelné splácení úroků a jistiny – ideálně kvartálně
        • Pouze v CZK
        • Pro MSP od 30 mil. obratu výše

TOP INOVACE – zvýhodnění MSP s inovacemi:

Nadstandardní zvýhodnění úrokové sazby při refinancování EIB – garance ze strany IFC (Int. Fin. COrporation) až do 50% výše úvěru pro projekty z oblasti obnovitelných zdrojů energie

 • Globální úvěr: úvěr poskytovaný ČS za zvýhodněných podmínek, pro projektu 40 tis. – 25 mil. €, financování MSP do 250 zaměstnanců (mohou ale jít až do 5000 zaměstnanců), projekty do oblastí: ŽP, rozvoj znalostí ekonomiky, racionální využití energie, infrastruktura, zdravotnictví, vzdělávání
 • K-Progres – ČMZRB (fixní úr. sazba 3 %, splatnost max. 9 let, max. úvěr 20 mil.)
 • Úvěr bez poplatku pro jednu z úvěrových facilit z celkové struktury financování
 • Hedging cen el. energie – spíš velké firmy
 • Zvýhodněný podmínky pro dotační management od Grantika ČS +20 % sleva za zpracování žádosti o dotaci
 • Erste Corporate Finance – transakční poradenství
 • 3.nefinanční složka programu: Technologické centrum Akademie věd ČR (TACR) je exkluzivním partnerem programu TOP INOVACE - transfer technologií, propojení firem poptávajících technologii s potenciálním dodavatelem, napojení na ČS v oblasti financování

 **********

AMSP ČR – Karel Havlíček, předseda představenstva; generální ředitel holdingu SINDAT

V čem je neporozumění bank a podnikatelů?

Banky:

 • Nelze aplikovat korporátní přístup na MSP
 • Je třeba rozlišovat regiony a odvětví
 • Finanční skóring – čím menší firma, tím důležitější jsou nefinanční ukazatele

MSP:

 • Mikrofirma chce mikroúvěr
 • Malá firma chce úvěr + podmínky
 • Střední firma chce úvěr + podmínky + nějakou další službu
 • Velká firma chce úvěr + podmínky + další službu + benefit
 • Jaké uvažování se stalo minulostí:
  • Dosud jsem splácel, banka mi úvěr dá
  • Záruka - mohu na ní stavět – omyl: záruka je finanční záklopkou
  • Ke splácení stačí snaha a dobrá vůle – omyl: za firmu hovoří výsledky
  • Banky nás podporují – omyl: banky dělají byznys a MSP je pro ni obchodní partner

ŘESENÍ:

Banka:

 • Musí mít poradce, kteří umí porozumět MSP, ideálně ty, kteří si prošli praxí ve firmách
 • Produkty provozní / investiční – banky obezřetné u inv. financování, chtějí vysokou spoluúčast a krátkou 3-4letou splatnost – firmy se po krizi za těchto podmínek nerozjedou
 • Scóring mikro a malých firem použít jen okrajově, více sledovat nefinanční ukazatele
 • Komunikace bank v krizi se zcela jistě odrazí na ochotě klientů zůstat či přejít k jiné bance (klient ocení, zda ho banka podržela v době kdy „kulhal“ či nikoli).

MSP:

 • Přesvědčivé řízení firem – musí umět přesvědčit bankéře, že firmu udrží pod kontrolou
 • Nezamlžovat problémy – nevyplatí se, zavčasu se s bankou domluvit na řešení
 • Struktura dluhů – aktiv a pasiv zejména u inv. financování – velmi obezřetně, 40 % spolufinancování, co chtějí banky, je odůvodnitelné, v problémech se jako 1. Začne nesplácet investiční úvěr
 • Obchod – firma i banka chtějí vydělávat, bankéř je motivován  udělat obchod.

**********

ČMZRB – Ladislav Macka, předseda představenstva a generální ředitel

Podpora ČMZRB v r. 2011 – programy ZÁRUKA, PROGRES A START – u Záruky a Startu pozastaven příjem žádostí

 • Program ZÁRUKA – záruka za investiční úvěry: mimo žadatele z území hl. m.Prahy, v rámci OPPI, pouze pro inv. záměry, záruka do výše 80 % výše jistiny na dobu 15 let, S-záruka (univerzální), M-záruka (menší úvěry, zjednodušené vyřízení)
 • Program START – projekty mimo území hl.m.Prahy, pro začínající drobné podnikatele (max. 2letá historie), záruky za inv. úvěr a provozní úvěr na zásoby, záruky do 80 % jistiny zaručovaného úvěru, úvěr max. 3 mil. Kč
 • Program PROGRES – podřízený úvěr (tzn. splácí se až jako poslední ze všech dluhů podnikatele), splatnost 9 let, odklad splátek 3 roky, zvýhodnění úroková sazba 3 % p.a. (pevná), limit: 75 % způsobilých výdajů, max. 20 mil. Kč, výhodné, komplexní financování
 • Podpory v OPPI v r 2010 : ZÁRUKA – poskytnuto 1224 záruk za 6,6 mld. Kč (z toho záruky za inv.úvěry za 2,6 mld. Kč), PROGRES – poskytnuto 89 úvěrů za 625 mil. Kč
 • Nové směry podpor MSP:
  • Podpora investičního prostředí
  • Nově založené firmy ve slibných high-tech oborech
  • Odborné poradenství – koučing managementu
  • Program záruk a kapitálové vstupy
  • Záruky za úvěry za realizaci inovativních projektů

 **********

Diskuse:

 • ČBA  – ČNB tlačí banky k ratingu + internímu hodnocení banky – nikdo nesejmul povinnost bankám ohodnotit vnitřně riziko
 • Ing. Bulušek – externí odborné hodnocení nových technologií je nutné, banky neumí a pak nechtějí financovat
 • ČMZRB – je nutná zavčasu osvěta o BASEL III. směrem k podnikům.

Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« srpen »
  Po Út St Čt So Ne
31   1 Setkání k... (Akce)
1. 08. 2017, 08:59 - 1. 08. 2017, 23:59
Jednání na MPO ke... (Akce)
1. 08. 2017, 09:15 - 1. 08. 2017, 23:59
2 Setkání AMSP ČR s... (Akce)
2. 08. 2017, 09:00 - 2. 08. 2017, 23:59
3 4 5 6
32 7 Jednání se... (Akce)
7. 08. 2017, 09:16 - 7. 08. 2017, 23:59
8 9 Setkání partnerů... (Akce)
9. 08. 2017, 09:17 - 9. 08. 2017, 23:59
10 11 12 13
33 14 15 Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 07:49 - 15. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 10:28 - 15. 08. 2017, 23:59
16 Setkání k... (Akce)
16. 08. 2017, 09:01 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
17 Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:50 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:51 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR s... (Akce)
17. 08. 2017, 10:29 - 17. 08. 2017, 23:59
18 Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:51 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:52 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání k... (Akce)
18. 08. 2017, 09:17 - 18. 08. 2017, 23:59
19 20
34 21 Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR a... (Akce)
21. 08. 2017, 10:30 - 21. 08. 2017, 23:59
22 Jednání vedení... (Akce)
22. 08. 2017, 07:54 - 22. 08. 2017, 23:59
Setkání k... (Akce)
22. 08. 2017, 09:02 - 22. 08. 2017, 23:59
Jednání projektu... (Akce)
22. 08. 2017, 10:30 - 22. 08. 2017, 23:59
23 Jednání předsedy... (Akce)
23. 08. 2017, 10:31 - 23. 08. 2017, 23:59
24 Zahájení Země... (Akce)
24. 08. 2017, 09:03 - 24. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
Účast předsedy... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
25 Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:06 - 25. 08. 2017, 23:59
Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:07 - 25. 08. 2017, 23:59
26 27
35 28 Účast předsedy... (Akce)
28. 08. 2017, 09:07 - 28. 08. 2017, 23:59
29 30 Tisková... (Akce)
30. 08. 2017, 09:08 - 30. 08. 2017, 23:59
31 DR AMSP ČR (Akce)
31. 08. 2017, 09:08 - 31. 08. 2017, 23:59
     

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.