Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg


Vítězové Grantového programu pro členy AMSP ČR vyhlášeni

Asociace vyhlásila na slavnostním galavečeru „Dne podnikatelů České republiky“ konaném 8.12.2010 v pražském hotelu Ambassador Zlatá Husa vítěze Grantového programu pro členy AMSP ČR.

1. místo obsadila společnost AMAGRO s.r.o., jednatel Lubomír Rákos se svým projektem Ligno AKTIVÁTOR. Finanční odměna: 70.000 Kč

O PROJEKTU:

Ligno AKTIVÁTOR – stimulátor růstu na bázi huminových kyselin a přírodních fytohormonů (auxinů) z hnědé mořské řasy  je výsledkem 3 roky trvajících výzkumů. Díky unikátním vlastnostem Lignohumátu jež tvoří aktivní transportní složku se výrobek vyznačuje nízkými dávkami a vysokým efektem. Stupeň inovace vzhledem ke světovému trhu: Lignohumát je jedním z komponentů Ligno AKTIVÁTORU a od ostatních huminových preparátů se zásadně liší svým složením, které prakticky kopíruje spektrum huminových látek obsažených v černozemi. Analogické produkty americké výroby jsou tedy dávkovány v dávkách od 2 do 5 kg na hektar, zatímco tento výrobek je účinný v dávkách od 100 do 150 gramů.

2. místo získala společnost BRAIN LOGISTICS s.r.o., jednatel Viliam Grácz s projektem BLUES. Finanční odměna: 50.000 Kč

O PROJEKTU:

BLUES® (Brain Logistics Start-Up Evaluator)

BLUES je metodika hodnocení start-upů, která byla vyvinuta a v praxi ověřena na začínajících firmách inkubátoru Jihomoravského inovačního centra a Technologického a inovačního centra ČVUT.
Cílem BLUES je vytvořit jednoduchou a opakovatelnou metodiku hodnocení start-upů, která je vhodná pro poznání slabých a silných stránek začínajících firem a posouzení jejich životaschopnosti (technologickými) inkubátory, vlastníky či jinými zainteresovanými osobami (např. agenturami pro podporu MSP apod).
Projekt má ambici vytvořit celoevropský ev. celosvětový standard pro hodnocení začínajících podniků (start-upů), vzhledem k tomu, že na evropské ani světové úrovni žádný podobný standard zatím neexistuje.

3. místo získala společnosti BOHEMIA EU PLANNERS s.r.o., jednatelka Vendula Raymová. Finanční odměna: 30.000 Kč

O PROJEKTU:

Klub na podporu rozvoje klastrů v regionech ČR v linii nadnárodní spolupráce - usnadnění přístupu k informačním tokům a inovačním technikám pro vytváření klastrů v regionech ČR, partnerstvím a spoluúčasti na projektové činnosti s návratností a uplatnění výsledků, přenosu best practices na území ČR. Teritoriální působnost regiony ČR a kancelář v Bruselu a Praze. 

***

Vyhlašovatelem Grantového programu pro členy AMSP ČR byla přímo Asociace, titulárním partnerem je společnost Vodafone Czech Republic, a.s.

Rozdělovaná částka: 150.000 Kč

Soutěžit mohli: malé a střední podniky a živnostníci s oprávněním podnikat v ČR, musel být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na FÚ, na společnost nesměl být v konkursu, v insolvenčním řízení, v exekuci či  likvidaci. Soutěžit mohly všechny všechny ekonomické činnosti  vyjma produkce a prodeje zbrojní techniky, vybraných zbrojních výrobků a exportu vojenského materiálu. Uchazeč mohl přihlásit pouze jeden soutěžní projekt, který musel být ziskový.
 

Grantový výbor, který hodnotil soutěžní projekty:

Za AMSP ČR:

Ladislav Macka, generální ředitel, ČMZRB

Jiří Obračaj, místopředseda dozorčí rady AMSP ČR, jednatel AUDIT OK s.r.o. a vedoucí Odborného výboru AMSP ČR pro strukturální fondy 

 

Za Vodafone Česká republika:

Petr Borecký, ředitel pro SOHO

David Duroň, ředitel marketingu pro firemní zákazníky

 

Externí hodnotitel:

Ivan Pilný, prezident Tuesday Business Network, bývalý generální ředitel Microsoft ČR, investor  

Gratulujeme všem oceněným a děkujeme všem ostatním soutěžícím za účast v Grantovém programu. 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« srpen »
  Po Út St Čt So Ne
31   1 Setkání k... (Akce)
1. 08. 2017, 08:59 - 1. 08. 2017, 23:59
Jednání na MPO ke... (Akce)
1. 08. 2017, 09:15 - 1. 08. 2017, 23:59
2 Setkání AMSP ČR s... (Akce)
2. 08. 2017, 09:00 - 2. 08. 2017, 23:59
3 4 5 6
32 7 Jednání se... (Akce)
7. 08. 2017, 09:16 - 7. 08. 2017, 23:59
8 9 Setkání partnerů... (Akce)
9. 08. 2017, 09:17 - 9. 08. 2017, 23:59
10 11 12 13
33 14 15 Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 07:49 - 15. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 10:28 - 15. 08. 2017, 23:59
16 Setkání k... (Akce)
16. 08. 2017, 09:01 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
17 Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:50 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:51 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR s... (Akce)
17. 08. 2017, 10:29 - 17. 08. 2017, 23:59
18 Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:51 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:52 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání k... (Akce)
18. 08. 2017, 09:17 - 18. 08. 2017, 23:59
19 20
34 21 Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR a... (Akce)
21. 08. 2017, 10:30 - 21. 08. 2017, 23:59
22 Jednání vedení... (Akce)
22. 08. 2017, 07:54 - 22. 08. 2017, 23:59
Setkání k... (Akce)
22. 08. 2017, 09:02 - 22. 08. 2017, 23:59
Jednání projektu... (Akce)
22. 08. 2017, 10:30 - 22. 08. 2017, 23:59
23 Jednání předsedy... (Akce)
23. 08. 2017, 10:31 - 23. 08. 2017, 23:59
24 Zahájení Země... (Akce)
24. 08. 2017, 09:03 - 24. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
Účast předsedy... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
25 Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:06 - 25. 08. 2017, 23:59
Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:07 - 25. 08. 2017, 23:59
26 27
35 28 Účast předsedy... (Akce)
28. 08. 2017, 09:07 - 28. 08. 2017, 23:59
29 30 Tisková... (Akce)
30. 08. 2017, 09:08 - 30. 08. 2017, 23:59
31 DR AMSP ČR (Akce)
31. 08. 2017, 09:08 - 31. 08. 2017, 23:59
     

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.